در این برنامه دکتر نوحی در باره عوامل خطر زا در فشار خون بحث می کند هر چه سن بالاتر می رود درصد ایجاد فشار خون بالاتر خواهد رفت (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)