در این برنامه دکتر عین اللهی در مورد عینک و نحوه استفاده درست از آن بحث می کند بسیاری از بیماران عینک را دست کم می گیرند ولی اطلاعات چندانی از آن ندارند. (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)