مستندی آموزنده و اخطار دهنده پیرامون خطرات جبران ناپذیر بازی با مواد محترقه در چهارشنبه سوری، همراه با تصاویری از قربانیان و مصدومین این حوادث.