برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن/ چو در جهان قیود بندگی/ اگر فتد به پای مردمی/ به دست تو است / به رای مشت تو است/ رهایی جهان ز طوق جور و ظلم ... نماهنگی زیبا و خاطره انگیز در مورد دوران انقلاب اسلامی همراه با تصاویری از آن زمان با اجرای گروه کر صدا و سیما .