مستند صراط در چهارمین قسمت به پرونده هستی کشورمان را از قبل از انقلاب ورق زده از همان وقتی که غربی‌ها با آغوش باز قرارداد انرژی هسته‌ای را با ایالت 51 آمریکا بستند و ... .