تصاویری از بارگاه امام حسن عسگری و پدر گرامیشان امام هادی علیه السلام قبل از تخریب توسط وهابیون جنایتکار و تصاویر از تخریب بارگاه این دو امام بزرگوار