آموزش روشهای صحیح خواندن پیش منبر و بعد از منبر در مداحی اهل بیت (ع) و چگونگی ورود به مصیبت بعد از شعر خوانی از زبان مداح اهل بیت حاج محمود کریمی و اجرای حاج سعید حدادیان در پنجمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).