بیان نکاتی کلیدی در مورد شعر و چگونگی استفاده به موقع از آن در مداحی و چگونگی گریز زدن با تکیه بر زبان شعر به مصیبت از زبان حاج سعید حدادیان ، بخش هفتم از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع)