هشتمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع) با موضوع بررسی اهمیت و ضرورت سوگواری در سوگ شهدا مخصوصا حضرت سیدالشهدا (ع) در سیره معصومین (ع).