گزیده ای شنیدنی و کاربردی از سخنان مداح اهل بیت حاج سعید حدادیان در بیان روشهای انتخاب تک بیتی هایی که در تتمه غزل به مصیبت گریز زده می شود و خصوصیات این نوع اشعار( بخش دهم از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).