بیاناتی شنیدنی و جذاب از مداح اهل بیت حاج منصور ارضی در بیان نقش کلیدی هیئات و فرهنگ عاشورا در وقایع سیاسی مخصوصا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (بخش شانزدهم از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع)) .