ادامه بیانات شنیدنی استاد حاج منصور ارضی در باب نوحه خوانی و آسیب شناسی نوحه خوانی و این قسمت شورهای قدیمی وحکمت به کار گیری کلماتی خاص در شور و اهمیت شعر مناسب در نوحه (بیستمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).