برنامه نود مورخ 1390/10/19 - کلیپی جالب از صحبتهای یک زن مسن بوشهری که طرفدار تیم شاهین است ، او با انتقاد از مدافعات شاهین می گوید : بازیکنان شاهین بدرد بازی با خروس جنگی (!) می خورند و ..