شایع ترین بیماری عضوی در جهان کمبود آهن است این موضوع را دکتر رضوی مورد بررسی قرار می دهد. (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)