بیان تاثیرات مخرب دخانیات مخصوصا سیگار بر قلب انسان از زبان دکتر میرلوحی، متخصص قلب و عروق . (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)