مصیبت خوانی سوزناک در سوگ شهادت غریبانه حضرت امام حسن مجتبی (ع)  با نوای سوزناک حاج محمد رضا طاهری؛ صفر 1389 .