نور دیده ای جوادم، دیگر از نفس فتادم/ من که یاوری ندارم، تو بیا برس به دادم ... نوحه سینه زنی شهادت حضرت ثامن الائمه (ع) با نوای گرم حاج محمد رضا طاهری؛ صفر 1389، هیئت مکتب الزهرا .