شور محشری به پا شد، روح دین زتن جدا شد، آسمان عزا نشین داغ ختم الانبیاء شد ... نوحه سینه زنی جانسوز در سوگ رحلت ختم رسل، حضرت محمد (ص) با نوای حاج محمد رضا طاهری ؛ هیئت مکتب الزهرا (س)، 1389 .