توضیحاتی شنیدنی و آموزنده از زبان دکتر « پژوهی» فوق تخصص غدد و متابولیسم، پیرامون انواع دیابت و علل به وجود آمدن این بیماری در انسان . (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)