توصیه هایی مفید از زبان دکتر «زمانی» متخصص مغز و اعصاب، در جلوگیری از بروز سکته های مغزی . (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)