آشنایی با علائم و علل ایجاد کمر درد در انسان، و تفاوت آن با دردهای ناشی از دیسک کمر، از زبان دکتر «امام» متخصص روماتولوژی . (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)