بخش دیگری از سخنان دکتر محمد رضا فرهمند پیرامون عوامل ایجاد و راههای پیشگیری و درمان چاقی کودکان .