بخش اول از یک برنامه پر محتوا و آموزنده به نام « دالان» در بررسی آسیب شناسانه پدیده مخرب و خانمان سوز خیانت و شک به همسر، و تاثیر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در بروز این ناهنجاری .