تا به حال به این موضوع فکر کردین که یک عنکبوت چه تعداد بچه می تونه باشه و اونا رو کجا نگه میداره ؟ پس این کلیپ رو ببینید ....