مرثیه زیبا با صدای ملا نزار قطری که برای دختر بیمار امام حسین که در مدینه ماند و به شهادت رسید خوانده است با زیرنویس فارسی اختصاصی سایت تبیان می گوید: غم دوری نزدیکان نمایان شد، اشک روی گونه جاری شد.