برنامه نود مورخ 90/09/21 - از 90 تا 90 به موضوعات داغ این هفته از جمله بازی دربی در تهران پرداخته است .