گوشت شتر

جستجو

گوشت شتر

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خواص گوشت شتر
01':58''
8005 0
خواص گوشت شتر
کانال :
گوشت شتر در مقایسه با گوشت گاو پروتئین کمتری دارد اما سدیم آن بیشتر و مقدار کلسیم آن هم کمتر است...
دکتر روازاده-خواص عجیب گوشت شتر!
01':48''
2956 0
دکتر روازاده-خواص عجیب گوشت شتر!
کانال :
از دوئل
خواص گوشت شتر
00':59''
6172 0
خواص گوشت شتر
کانال :
میزان آهن و روی درگوشت شتر کمتر از میزان آن در گوشت دام های اهلی دیگر است.