کیف چرم

جستجو

کیف چرم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کیف گرد تک الگو
09':17''
51841 0
کیف گرد تک الگو
کانال :
آموزش دوخت کیف گرد تک الگو با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
چند مدل دوخت چرم
08':50''
144387 0
چند مدل دوخت چرم
کانال :
آموزش چند مدل طرح دوخت کاربردی برای انواع کیف چرم با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف چرم بچگانه (2)
10':26''
22119 0
کیف چرم بچگانه (2)
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم بچگانه توسط خانم داور پناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت دوم
کیف چرم تک الگو
11':23''
146374 0
کیف چرم تک الگو
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم با یک الگو با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف چرم بچگانه (1)
12':12''
29813 0
کیف چرم بچگانه (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم بچگانه توسط خانم داور پناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت اول
کیف پول زنانه
07':29''
112184 0
کیف پول زنانه
کانال :
آموزش یک مدل کیف زنانه دو منظوره در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
تیکه دوزی روی کیف چرم
08':40''
63835 0
تیکه دوزی روی کیف چرم
کانال :
آموزش تیکه دوزی روی کیف چرم در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه استانی قزوین
کیف دستی چین دار
08':27''
26673 0
کیف دستی چین دار
کانال :
آموزش یک مدل کیف دستی چین دار با چرم شتر مرغ با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف زنانه چرم (2)
09':57''
57661 0
کیف زنانه چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف زنانه چرم توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم 94/02/05
کیف پول مردانه_ خانم خوش صحبت
10':30''
96057 0
کیف پول مردانه_ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش کیف پول مردانه با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردی از شبکه پنج سیما
کیف چرم (2)
06':54''
30820 0
کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف چرم و توضیحی در مورد الگوی کیف زنانه دیگر توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف چرم (1)
06':44''
102077 0
کیف چرم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه بهاری از شبکه جام جم
کیف مردانه دستی _ خانم خوش صحبت
09':13''
39155 0
کیف مردانه دستی _ خانم خوش صحبت
کانال :
یک مدل کیف مردانه دستی با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردی از شبکه پنج سیما
کیف ساده دستی _ خانم قاصدی
07':59''
75897 0
کیف ساده دستی _ خانم قاصدی
کانال :
آموزش یک مدل کیف ساده چرم با حضورخانم قاصدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل کیف دستی (2)_ خانم خوش صحبت
08':52''
86388 0
یک مدل کیف دستی (2)_ خانم خوش صحبت
کانال :
ادامه آموزش یک مدل کیف دستی با حضورخانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل کیف دستی (1)_ خانم خوش صحبت
09':42''
62993 0
یک مدل کیف دستی (1)_ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش یک مدل کیف دستی با حضورخانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل کیف مجلسی
09':39''
31693 0
یک مدل کیف مجلسی
کانال :
آموزش یک مدل کیف مجلسی با حضور خانم مقدم در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس
کیف پیله دار
08':35''
34707 0
کیف پیله دار
کانال :
آموزش کیف پیله دار با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف پول کتی مردانه ـ خانم مهدی پور
07':19''
41176 0
کیف پول کتی مردانه ـ خانم مهدی پور
کانال :
آموزش یک مدل کیف پول کتی مردانه با حضور خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
نقاشی چرم ـ خانم قاصدی
07':50''
62851 0
نقاشی چرم ـ خانم قاصدی
کانال :
آموزش نقاشی روی چرم با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم سیما
کیف نوت بوک (3)
07':03''
18721 0
کیف نوت بوک (3)
کانال :
تکمیل آموزش کیف نوت بوک با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف مدارک رمزدار (3)
12':59''
84327 0
کیف مدارک رمزدار (3)
کانال :
تکمیل کیف رمزدار مدارک و توضیحی در مورد کیف دیپلمات توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف مدارک رمزدار (2)
11':48''
62337 0
کیف مدارک رمزدار (2)
کانال :
آموزش کیف رمزدار مدارک توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف سه زیپه ـ خانم معزز
10':57''
48960 0
کیف سه زیپه ـ خانم معزز
کانال :
آموزش دوخت کیف سه زیپه چرم با حضور خانم معزز در بخش آذین در برنامه خانواده از شبکه یک سیما
دوخت زیپ کیف چرم ـ خانم معزز
13':26''
109092 0
دوخت زیپ کیف چرم ـ خانم معزز
کانال :
آموزش دوخت زیپ کیف چرم با حضور خانم معزز در بخش آذین در برنامه خانواده از شبکه یک سیما
کیف کمری چرم (2)
11':35''
40406 0
کیف کمری چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف کمری چرم توسط خانم بهبود در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم زنانه (4)
12':09''
21653 0
کیف چرم زنانه (4)
کانال :
قسمت چهارم آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم بهبود در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم
13':10''
60706 0
کیف چرم
کانال :
آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
یک مدل کیف زنانه ساده (2)
08':37''
27330 0
یک مدل کیف زنانه ساده (2)
کانال :
آموزش ادامه کیف زنانه ساده با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف چرم زنانه (3)
14':53''
28753 0
کیف چرم زنانه (3)
کانال :
قسمت سوم آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم بهبود در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس