کیف چرم

جستجو

کیف چرم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کیف مجلسی چرم با دهانه فلزی
15':37''
240497 0
کیف مجلسی چرم با دهانه فلزی
کانال :
آموزش کیف مجلسی چرم با دهانه فلزی با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف چرم تک الگو
11':23''
146374 0
کیف چرم تک الگو
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم با یک الگو با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
بافت کیف دوشی ـ بیات
10':41''
289537 0
بافت کیف دوشی ـ بیات
کانال :
آموزش یک مدل کیف طرح دار با نخ های مکرومه با قلاب با حضور خانم بیات در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف مدارک رمزدار (3)
12':59''
84327 0
کیف مدارک رمزدار (3)
کانال :
تکمیل کیف رمزدار مدارک و توضیحی در مورد کیف دیپلمات توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف چرم (2)
13':04''
19548 0
کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش کیف چرم توسط خانم بهبود در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم (1)
13':19''
54167 0
کیف چرم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش کیف چرم توسط خانم بهبود در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف پول زنانه
07':29''
112184 0
کیف پول زنانه
کانال :
آموزش یک مدل کیف زنانه دو منظوره در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف مجلسی چرم
10':29''
102231 0
کیف مجلسی چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف مجلسی چرم توسط خانم رزمنده در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان
کیف چرم
13':10''
60706 0
کیف چرم
کانال :
آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
یک مدل کیف زنانه ساده
05':14''
91960 0
یک مدل کیف زنانه ساده
کانال :
آموزش یک مدل کیف زنانه چرم با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
چند مدل دوخت چرم
08':50''
144387 0
چند مدل دوخت چرم
کانال :
آموزش چند مدل طرح دوخت کاربردی برای انواع کیف چرم با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
نقاشی چرم ـ خانم قاصدی
07':50''
62851 0
نقاشی چرم ـ خانم قاصدی
کانال :
آموزش نقاشی روی چرم با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم سیما
کیف چرم زنانه (1)
10':03''
47680 0
کیف چرم زنانه (1)
کانال :
قسمت اول آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم بهبود در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف مدارک رمزدار (2)
11':48''
62337 0
کیف مدارک رمزدار (2)
کانال :
آموزش کیف رمزدار مدارک توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف چرم (1)
06':44''
102077 0
کیف چرم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه بهاری از شبکه جام جم
دوخت زیپ کیف چرم ـ خانم معزز
13':26''
109092 0
دوخت زیپ کیف چرم ـ خانم معزز
کانال :
آموزش دوخت زیپ کیف چرم با حضور خانم معزز در بخش آذین در برنامه خانواده از شبکه یک سیما
کیف چرم زنانه (2)
11':20''
22231 0
کیف چرم زنانه (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم بهبود در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف ساده دستی _ خانم قاصدی
07':59''
75897 0
کیف ساده دستی _ خانم قاصدی
کانال :
آموزش یک مدل کیف ساده چرم با حضورخانم قاصدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف زنانه چرم (2)
09':57''
57661 0
کیف زنانه چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف زنانه چرم توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم 94/02/05
یک مدل کیف دستی (2)_ خانم خوش صحبت
08':52''
86388 0
یک مدل کیف دستی (2)_ خانم خوش صحبت
کانال :
ادامه آموزش یک مدل کیف دستی با حضورخانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف دوشی کوچک
10':39''
50938 0
کیف دوشی کوچک
کانال :
آموزش یک مدل کیف چرم کوچک دوشی با حضور خانم خوشصحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف چرم زنانه (3)
14':53''
28753 0
کیف چرم زنانه (3)
کانال :
قسمت سوم آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم بهبود در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
یک مدل کیف مجلسی
09':39''
31693 0
یک مدل کیف مجلسی
کانال :
آموزش یک مدل کیف مجلسی با حضور خانم مقدم در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس
کیف دستی چین دار
08':27''
26673 0
کیف دستی چین دار
کانال :
آموزش یک مدل کیف دستی چین دار با چرم شتر مرغ با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
تیکه دوزی روی کیف چرم
08':40''
63835 0
تیکه دوزی روی کیف چرم
کانال :
آموزش تیکه دوزی روی کیف چرم در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه استانی قزوین
کیف پیله دار
08':35''
34707 0
کیف پیله دار
کانال :
آموزش کیف پیله دار با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف مردانه دستی _ خانم خوش صحبت
09':13''
39155 0
کیف مردانه دستی _ خانم خوش صحبت
کانال :
یک مدل کیف مردانه دستی با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردی از شبکه پنج سیما
کیف چرم
10':47''
12151 0
کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تابان
یک مدل کیف زنانه ساده (2)
08':37''
27330 0
یک مدل کیف زنانه ساده (2)
کانال :
آموزش ادامه کیف زنانه ساده با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف چرم (2)
06':54''
30820 0
کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف چرم و توضیحی در مورد الگوی کیف زنانه دیگر توسط خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم