کیف چرم

جستجو

کیف چرم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کیف چرم /1
06':25''
4871 0
کیف چرم /1
کانال :
آموزش کیف چرم و معرفی ابزار وسایل با حضور خانم کاویانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف چرم
09':18''
96704 0
کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف پول چرم
05':32''
48478 0
کیف پول چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف پول چرم توسط خانم حسنی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران
کیف چرم
11':31''
26392 0
کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم جعفری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزئینات کیف چرم (3)
05':42''
11659 0
تزئینات کیف چرم (3)
کانال :
آموزش زیپ به کیف چرم توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
تزئینات کیف چرم (2)
05':18''
10101 0
تزئینات کیف چرم (2)
کانال :
ادامه آموزش یراق دوزی و ابزار مربوط به کیف چرم توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
تزئینات کیف چرم (1)
04':38''
24822 0
تزئینات کیف چرم (1)
کانال :
آموزش یراق دوزی و ابزار مربوط به کیف چرم توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف چرم بدون دوخت
13':33''
24549 0
کیف چرم بدون دوخت
کانال :
آموزش کیف چرم بدون دوخت توسط خانم جعفری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم
10':47''
12151 0
کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تابان
کیف چرم گرد
05':42''
36346 0
کیف چرم گرد
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم گرد توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف پول مردانه
13':45''
83884 0
کیف پول مردانه
کانال :
آموزش دوخت کیف پول چرم مردانه توسط خانم قدیمی در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
کیف چرم زنانه
14':19''
40134 0
کیف چرم زنانه
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم زنانه توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تابان
کیف چرم
05':45''
8935 0
کیف چرم
کانال :
آموزش یک مدل کیف بدون دوخت توسط خانم رزمنده در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان
آموزش دوخت در چرم دوزی (زبان آذری)
10':52''
8387 0
آموزش دوخت در چرم دوزی (زبان آذری)
کانال :
آموزش دوخت در چرم دوزی توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه .
کیف مجلسی چرم
10':29''
102231 0
کیف مجلسی چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف مجلسی چرم توسط خانم رزمنده در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان
کیف چرم (2)
09':53''
11671 0
کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه آموزش
کیف چرم (1)
12':05''
8317 0
کیف چرم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه آموزش
کیف چرم زنانه (2)
10':26''
7257 0
کیف چرم زنانه (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف زنانه توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه (آموزش به زبان آذری)
کیف مجلسی چرم با دهانه فلزی
15':37''
240497 0
کیف مجلسی چرم با دهانه فلزی
کانال :
آموزش کیف مجلسی چرم با دهانه فلزی با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف چرم زنانه (به زبان آذری)
12':37''
5608 0
کیف چرم زنانه (به زبان آذری)
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم زنانه توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه
کیف کوچک جاسوئیچی
15':59''
36690 0
کیف کوچک جاسوئیچی
کانال :
آموزش دوخت کیف کوچک جاسوئیچی با چرم با حضور خانم امین پور در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کیف چرم مردانه
12':49''
23819 0
کیف چرم مردانه
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم مردانه توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تابان
کیف چرم
10':29''
13928 0
کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم داور پناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم
14':19''
21905 0
کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم ارزنلی در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان
کیف چرم (3)
10':22''
17553 0
کیف چرم (3)
کانال :
قسمت سوم آموزش ساخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم (2)
07':44''
19106 0
کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش ساخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم (1)
10':35''
17451 0
کیف چرم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش ساخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
یک مدل کیف چرم (2)
10':18''
17983 0
یک مدل کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت یک مدل کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
یک مدل کیف چرم (1)
09':28''
25992 0
یک مدل کیف چرم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت یک مدل کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف دوشی کوچک
10':39''
50938 0
کیف دوشی کوچک
کانال :
آموزش یک مدل کیف چرم کوچک دوشی با حضور خانم خوشصحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما