کیف زنانه

جستجو

کیف زنانه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کیف دستی زنانه | خانم امین پور
13':37''
5706 0
کیف دستی زنانه | خانم امین پور
کانال :
آموزش کیف دستی توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/7/24
کیف چرم زنانه
09':53''
18805 0
کیف چرم زنانه
کانال :
آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
دوخت کیف چرمی زنانه
07':57''
25155 0
دوخت کیف چرمی زنانه
کانال :
آموزش دوخت کیف چرمی زنانه توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
کیف مجلسی زنانه
10':46''
38714 0
کیف مجلسی زنانه
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی کیف مجلسی زنانه توسط سرکار خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف زنانه - چرم دوزی
13':15''
45899 0
کیف زنانه - چرم دوزی
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی کیف زنانه توسط آقای هدایتی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
کیف دوشی درسا
06':11''
9612 0
کیف دوشی درسا
کانال :
آموزش دوخت کیف دوشی درسا توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف دستی زنانه
08':47''
18009 0
کیف دستی زنانه
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی کیف دستی زنانه توسط خانم چگینی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شکبه پنج سیما
کیف چرم زنانه
14':19''
19721 0
کیف چرم زنانه
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم زنانه توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تابان
دوخت کیف زنانه 2
06':43''
11714 0
دوخت کیف زنانه 2
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی، دوخت کیف زنانه توسط خانم چگینی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کار با چرم - کیف زنانه
08':45''
39746 0
کار با چرم - کیف زنانه
کانال :
آموزش هنری کار با چرم کیف زنانه توسط خانم چگینی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف مجلسی چرم
10':29''
102399 0
کیف مجلسی چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف مجلسی چرم توسط خانم رزمنده در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان
کیف چرم (2)
09':53''
11671 0
کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه آموزش
کیف چرم (1)
12':05''
8343 0
کیف چرم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه آموزش
دوخت کیف زنانه
10':28''
7344 0
دوخت کیف زنانه
کانال :
آموزش هنری کیف دوزی زنانه توسط خانم چگینی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
کیف چرم زنانه (2)
10':26''
7257 0
کیف چرم زنانه (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف زنانه توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه (آموزش به زبان آذری)
کیف چرم زنانه (1)
09':02''
6887 0
کیف چرم زنانه (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت کیف زنانه توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه (آموزش به زبان آذری)
کیف چرم زنانه (به زبان آذری)
12':37''
5608 0
کیف چرم زنانه (به زبان آذری)
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم زنانه توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه
کیف زنانه
20':42''
19223 0
کیف زنانه
کانال :
آموزش یک مدل کیف زنانه چرم در بخش هنری برنامه آلاچیق با حضور خانم بروشک از شبکه اشراق
کیف مدل جعبه
10':47''
44298 0
کیف مدل جعبه
کانال :
آموزش یک مدل کیف دستی مدل جعبه با حضور خانم مقدم در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس
کیف زنانه ـ خانم مهدی پور (4)
09':57''
12988 0
کیف زنانه ـ خانم مهدی پور (4)
کانال :
تکمیل کیف زنانه و آموزش یک مدل کیف دستی کوچک با حضور خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
کیف زنانه ـ خانم مهدی پور (3)
08':43''
12298 0
کیف زنانه ـ خانم مهدی پور (3)
کانال :
آموزش دوخت کیف زنانه با حضور خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
کیف زنانه ـ خانم مهدی پور (2)
08':52''
14959 0
کیف زنانه ـ خانم مهدی پور (2)
کانال :
ادامه آموزش یک مدل کیف زنانه با حضور خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
یک مدل کیف دوشی زنانه 3
09':58''
36495 0
یک مدل کیف دوشی زنانه 3
کانال :
تکمیل آموزش یک مدل کیف چرم دوشی زنانه با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
ژله سورپرایز
09':24''
43928 0
ژله سورپرایز
کانال :
آموزش ژله سورپرایز با حضور خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
کریت روی کیف چرم
09':27''
44015 0
کریت روی کیف چرم
کانال :
آموزش گریت روی چرم و این مدل کار روی کیف زنانه با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
پیتزا ساندویچ
13':23''
5544 0
پیتزا ساندویچ
کانال :
آموزش یک غذای فوری و سریع و خوشمزه به نام پیتزا ساندویچ با حضور خانم کامیار در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم