کمیته انقلاب اسلامی

جستجو

کمیته انقلاب اسلامی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تولد نهادهای انقلابی
06':03''
6148 0
تولد نهادهای انقلابی
کانال :
تولد نهادهای انقلابی با قوت و سرعت بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب یکی از خصلت های منحصر به فرد انقلاب اسلامی مردم ایران است که در جهت عزم و اراده ملت صورت می گیرد.