کشتی گیر

جستجو

کشتی گیر

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
انعطاف و قدرت پلنگ در شکار
01':00''
1394 0
انعطاف و قدرت پلنگ در شکار
کانال :
پلنگ دقیقا مثل کشتی گیرا چنان با انعطاف بدنی و قدرت بالا بر پشت گراز خیمه میزند که جائی برای فرار گراز نمیزارد.