کارتون بیشه مثل ها

جستجو

کارتون بیشه مثل ها

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
معنی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد؛ کارتون بیشه مثل ها
10':13''
10 0
معنی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد؛ کارتون بیشه مثل ها
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل بار کج به منزل نیمرسد.
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
08':01''
31 0
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته.
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل  یک بار جستی ملخک
09':46''
59 0
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل یک بار جستی ملخک
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک آخر در دستی ملخک.
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل سرکه نقد به از حلوای نسیه است
08':41''
10 0
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل سرکه نقد به از حلوای نسیه است
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل سرکه نقد به از حلوای نسیه است.
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
08':34''
55 0
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت.
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل گاو نه من شیر ده
08':26''
279 0
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل گاو نه من شیر ده
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل گاو نه من شیر ده.
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه؛ کارتون بیشه مثل ها
08':43''
313 0
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه؛ کارتون بیشه مثل ها
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه.
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
09':21''
267 0
کارتون بیشه مثل ها؛ ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.
ضرب المثل خوشا چاهی که آب از خود برآرد؛ کارتون بیشه مثل ها
08':07''
264 0
ضرب المثل خوشا چاهی که آب از خود برآرد؛ کارتون بیشه مثل ها
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل خوشا چاهی که آب از خود برآرد.
ضرب المثل کوزه خالی زود از لب بام می افتد؛ کارتون بیشه مثل ها
08':50''
357 0
ضرب المثل کوزه خالی زود از لب بام می افتد؛ کارتون بیشه مثل ها
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: ضرب المثل کوزه خالی زود از لب بام می افتد.
به مالت نناز که به یک شب بنده | بیشه  مثل ها
08':10''
227 0
به مالت نناز که به یک شب بنده | بیشه مثل ها
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: معرفی ضرب المثل به مالت نناز که به یک شب بنده
معرفی ضرب المثل‌ها به کودکان؛ از هر دست بدی از همون دست پس می گیری
10':01''
758 0
معرفی ضرب المثل‌ها به کودکان؛ از هر دست بدی از همون دست پس می گیری
کانال :
کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: معرفی ضرب المثل از هر دست بدی از همان دست پس می گیری