كارتون

جستجو

كارتون

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کارتون اژدها سواران قسمت 20؛ روز خانواده 2
22':13''
0 0
کارتون اژدها سواران قسمت 20؛ روز خانواده 2
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت بیستم روز خانواده.
کارتون اژدها سواران قسمت 19؛ روز خانواده
21':36''
0 0
کارتون اژدها سواران قسمت 19؛ روز خانواده
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت نوزدهم روز خانواده.
کارتون اژدها سواران قسمت 18؛ سنگ درخشان
21':15''
10 0
کارتون اژدها سواران قسمت 18؛ سنگ درخشان
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت هجدهم سنگ درخشان.
داستان گاو بزرگ بزرگ؛ کارتون شهر قصه
05':52''
0 0
داستان گاو بزرگ بزرگ؛ کارتون شهر قصه
کانال :
یه گاو بود بزرگ خیلی بزرگ وقتی که داد می زد همه ازش می ترسیدن گاو بزرگ از اینکه همه ازش می ترسیدن خوشش می اومد بخاطر همین هم می خواست بزرگ و بزرگ بشه پس یه روز رفت به جنگل؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت گاو بزرگ بزرگ.
کارتون شهر قصه این قسمت اردک کوچولو
05':42''
5 0
کارتون شهر قصه این قسمت اردک کوچولو
کانال :
اردک کوچولو گم شده بود گریه می کرد بال بال می زد تا خانم مرغه اونو پیدا کرد و به خونش برد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بال بال بازی.
کارتون شهر قصه؛ حالا چیکار کنم؟
09':48''
10 0
کارتون شهر قصه؛ حالا چیکار کنم؟
کانال :
علی که پدرش به یک نابینا کمک کرده بود که از خیابان رد بشه خواست که ادای اون فرد نابینا رو در بیار پس چشم هاشو بست؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت حالا چه کار کنم؟
کارتون اژدها سواران قسمت هفدهم؛ هیولای مه
21':46''
55 0
کارتون اژدها سواران قسمت هفدهم؛ هیولای مه
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت هفدهم هیولای مه.
کارتون اژدها سواران قسمت شانزدهم؛ اعتماد به اسناتلات
22':13''
52 0
کارتون اژدها سواران قسمت شانزدهم؛ اعتماد به اسناتلات
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت شانزدهم دوقلوها.
کارتون اژدها سواران قسمت پانزدهم؛ دوقلوها
21':41''
76 0
کارتون اژدها سواران قسمت پانزدهم؛ دوقلوها
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت پانزدهم دوقلوها.
کارتون اژدها سواران قسمت چهاردهم؛ کینه اژدها
20':40''
35 0
کارتون اژدها سواران قسمت چهاردهم؛ کینه اژدها
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت چهاردهم کینه اژدها.
کارتون اژدها سواران قسمت سیزدهم؛ رعد و برق در جزیره
21':07''
50 0
کارتون اژدها سواران قسمت سیزدهم؛ رعد و برق در جزیره
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت سیزدهم رعد و برق در جزیره.
کارتون قصه های من و آقاجان؛ برای رضای خدا- قسمت چهاردهم از فصل سوم
14':28''
15 0
کارتون قصه های من و آقاجان؛ برای رضای خدا- قسمت چهاردهم از فصل سوم
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت سیزدهم برای رضای خدا.
کارتون اژدها سواران قسمت دوازدهم؛ مسابقات سالیانه
21':56''
260 0
کارتون اژدها سواران قسمت دوازدهم؛ مسابقات سالیانه
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت دوازدهم مسابقات سالیانه.
کارتون قصه های من و آقاجان؛ بنده خوب خدا- قسمت سیزدهم از فصل سوم
14':02''
73 0
کارتون قصه های من و آقاجان؛ بنده خوب خدا- قسمت سیزدهم از فصل سوم
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت سیزدهم بنده خوب خدا.
کارتون قصه های من و آقاجان؛ نذری همسایه- قسمت دوازدهم از فصل سوم
14':37''
71 0
کارتون قصه های من و آقاجان؛ نذری همسایه- قسمت دوازدهم از فصل سوم
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت دوازدهم نذری همسایه.
کارتون اژدها سواران قسمت یازدهم؛ غریبه ای در جزیره 2
21':11''
141 0
کارتون اژدها سواران قسمت یازدهم؛ غریبه ای در جزیره 2
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت یازدهم غریبه ای در جزیره.
کارتون اژدها سواران قسمت دهم؛ غریبه ای در جزیره 1
20':54''
126 0
کارتون اژدها سواران قسمت دهم؛ غریبه ای در جزیره 1
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت دهم غریبه ای در جزیره.
کارتون قصه های من و آقاجان؛ اجازه بگیر- قسمت یازدهم از فصل سوم
13':53''
110 0
کارتون قصه های من و آقاجان؛ اجازه بگیر- قسمت یازدهم از فصل سوم
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت یازدهم اجازه بگیر.
کارتون قصه های من و آقاجان؛ آداب روزه داری- قسمت دهم از فصل سوم
12':55''
25 0
کارتون قصه های من و آقاجان؛ آداب روزه داری- قسمت دهم از فصل سوم
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت دهم آداب روزه داری.
کارتون اژدها سواران قسمت نهم؛ گل سمی
21':46''
45 0
کارتون اژدها سواران قسمت نهم؛ گل سمی
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت نهم گل سمی.
کارتون اژدها سواران قسمت هشتم؛ تابلویی از پدر و پسر
21':48''
30 0
کارتون اژدها سواران قسمت هشتم؛ تابلویی از پدر و پسر
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت هشتم تابلویی از پدر و پسر .
کارتون قصه های من و آقاجان؛ مراقب رفتارت باش- قسمت نهم از فصل سوم
13':01''
54 0
کارتون قصه های من و آقاجان؛ مراقب رفتارت باش- قسمت نهم از فصل سوم
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت نهم مراقب رفتارت باش.
قسمت 7 کارتون اژدها سواران؛ چگونه اژدهای خود را انتخاب کنیم؟
21':42''
30 0
قسمت 7 کارتون اژدها سواران؛ چگونه اژدهای خود را انتخاب کنیم؟
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت هفتم چگونه اژدهای خود را انتخاب کنیم.
کارتون اژدها سواران قسمت ششم آلوین و اخراجی ها
21':40''
172 0
کارتون اژدها سواران قسمت ششم آلوین و اخراجی ها
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت ششم آلوین و اخراجی ها.
قسمت پنجم کارتون اژدها سواران؛ به اژدهای خود اعتماد کنید
21':05''
126 0
قسمت پنجم کارتون اژدها سواران؛ به اژدهای خود اعتماد کنید
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت پنجم به اژدهای خود اعتماد کنید.
چرا روزه می گیریم؟ قسمت هشتم از فصل سوم قصه های من و آقاجان
12':03''
45 0
چرا روزه می گیریم؟ قسمت هشتم از فصل سوم قصه های من و آقاجان
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت هشتم چرا روزه می گیریم.
قسمت 4 کارتون اژدها سواران؛ بچه دردسر ساز
21':45''
57 0
قسمت 4 کارتون اژدها سواران؛ بچه دردسر ساز
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت بچه دردسرساز.
کارتون قصه های من و آقاجان؛ چرا روزه می گیریم - قسمت هفتم از فصل سوم
13':49''
25 0
کارتون قصه های من و آقاجان؛ چرا روزه می گیریم - قسمت هفتم از فصل سوم
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت هفتم چرا روزه می گیریم.
کارتون اژدها سواران قسمت سوم خانه ای برای حیوانات
21':14''
20 0
کارتون اژدها سواران قسمت سوم خانه ای برای حیوانات
کانال :
داستان این انیمیشن دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند. قسمت خانه ای برای حیوانات.
کارتون قصه های من و آقاجان؛ درس خوب ها - قسمت ششم از فصل سوم
14':15''
35 0
کارتون قصه های من و آقاجان؛ درس خوب ها - قسمت ششم از فصل سوم
کانال :
نرگس و حامد به همراه پدر و مادر خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در یک شهر دیگر می‌روند. نرگس تصمیم گرفته تا مثل تابستان گذشته خاطرات خود را در یک کتاب بنویسد، فصل سوم قسمت ششم درس خوب ها.