پوشینه

جستجو

پوشینه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رفو شلوار جین
09':22''
129264 0
رفو شلوار جین
کانال :
آموزش رفو شلوار جین با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
تونیک آستین کیمانو پهلو دراپه
10':09''
106969 0
تونیک آستین کیمانو پهلو دراپه
کانال :
آموزش دوخت تونیم آستین کیمانو پهلو دراپه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/30
مانتوی یقه آرشال پفی
13':37''
50014 0
مانتوی یقه آرشال پفی
کانال :
آموزش دوخت مانتوی یقه آرشال پفی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
یک مدل دامن فانتزی
14':32''
66605 0
یک مدل دامن فانتزی
کانال :
آموزش دوخت یک مدل دامن فانتزی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/16
سرعت دادن به کار دوخت
14':46''
82394 0
سرعت دادن به کار دوخت
کانال :
روش سرعت دادن به کار دوخت و روان شدن خیاطی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/02
لباس آستین رگلان
15':32''
358412 0
لباس آستین رگلان
کانال :
آموزش دوخت لباس استین رگلان با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/05/26
بلوز یقه هفت پهلو دراپه
12':45''
82759 0
بلوز یقه هفت پهلو دراپه
کانال :
آموزش دوخت بلوز یقه هفت پهلو دراپه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده شبکه یک
مقنعه آستین دار
19':07''
95737 0
مقنعه آستین دار
کانال :
آموزش مقنعه آستین دار با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده ی شبکه یک سیما .
یک مدل بلوز بارداری
12':03''
55536 0
یک مدل بلوز بارداری
کانال :
آموزش یک مدل بلوز بارداری با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک
دامن کلوش زیکزاکی
10':42''
82473 0
دامن کلوش زیکزاکی
کانال :
آموزش دوخت دامن کلوش زیکزاکی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
تونیک آستین والان
13':22''
87361 0
تونیک آستین والان
کانال :
آموزش تونیک آستین والان با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
مانتوی بهاره بدون الگو
09':15''
475578 0
مانتوی بهاره بدون الگو
کانال :
آموزش مانتوی بهاره بدون الگو با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/25
کت کوتاه آستین کلوش سرخود
12':23''
67558 0
کت کوتاه آستین کلوش سرخود
کانال :
آموزش کت کوتاه آستین کلوش سرخود با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/18
بلوز یقه حلزونی سرخود
12':12''
114711 0
بلوز یقه حلزونی سرخود
کانال :
آموزش دوخت بلوز یقه حلزونی سرخود با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/11
مانتوی والان دار فانتزی
13':50''
140000 0
مانتوی والان دار فانتزی
کانال :
آموزش مانتوی والان دار فانتزی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/04
دستمال گردن و سارافون فانتزی
13':45''
55554 0
دستمال گردن و سارافون فانتزی
کانال :
آموزش دوخت دستمال گردن و سارافون فانتزی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از شبکه یک سیما در برنامه خانواده 94/02/28
دامن تنگ با چاک پشت
11':48''
208452 0
دامن تنگ با چاک پشت
کانال :
آموزش دامن تنگ و توضیح چاک پشت دامن با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/02/14
تونیک دو رنگ یقه کرواتی جدا
14':50''
109671 0
تونیک دو رنگ یقه کرواتی جدا
کانال :
آموزش دوخت تونیک دو رنگ یقه کرواتی جدا با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/02/07
دامن شیش ترک نامساوی
13':05''
24113 0
دامن شیش ترک نامساوی
کانال :
آموزش دوخت دامن شش ترک نامساوی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/01/31
شومیز یقه دلبری
15':46''
190343 0
شومیز یقه دلبری
کانال :
آموزش شومیز یقه دلبری با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/01/24
آستین دراپه
11':00''
89727 0
آستین دراپه
کانال :
آموزش آستین دراپه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/1/17
مانتو با والان حلزونی جدا
10':56''
96591 0
مانتو با والان حلزونی جدا
کانال :
آموزش مانتو با والان حلزونی جدا با حضور خانم عمرانی در بخش هنری پوشینه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما 93/12/25
یک مدل مانتوی فانتزی
13':24''
129852 0
یک مدل مانتوی فانتزی
کانال :
آموزش دوخت یک مدل مانتوی ساده طرح فانتزی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه برنامه خانواده از شبکه یک سیما 93/12/18
کت کوتاه کلاهدار
14':01''
60271 0
کت کوتاه کلاهدار
کانال :
آموزش کت کوتاه کلاهدار با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه برنامه خانواده از شبکه یک سیما93/12/11
یقه آمریکایی
15':26''
420426 0
یقه آمریکایی
کانال :
آموزش دوخت یقه امریکایی با آموزش خانم عمرانی در بخش پوشینه برنامه خانواده 1392/12/4 .
یک مدل تونیک مجلسی آزاد
14':47''
118815 0
یک مدل تونیک مجلسی آزاد
کانال :
آموزش یک مدل تونیک مجلسی آزاد با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک 93/11/26
یقه انگلیسی دوتیکه
14':26''
515391 0
یقه انگلیسی دوتیکه
کانال :
آموزش یک مدل یقه انگلیسی دو تیکه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده در شبکه یک 93/11/20
حجاب یقه
10':15''
65490 0
حجاب یقه
کانال :
آموزش یک مدل حجاب برای لباس های یقه باز با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده در شبکه یک 93/11/13
جیب پالتو
10':54''
253573 0
جیب پالتو
کانال :
آموزش دوخت جیب پالتو در بخش پوشبنه از با حضور خانم عمرانی مربی توانای خیاطی در برنامه خانواده از شبکه یک سیما 93/11/06
مانتو یا پالتوی دو یقه
15':56''
132432 0
مانتو یا پالتوی دو یقه
کانال :
آموزش مانتو یا پالتوی دو یقه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما 93/10/29