نيت مؤمن

جستجو

نيت مؤمن

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
برکات نيت خوب
03':47''
1705 0
برکات نيت خوب
کانال :
در روایات برای نیت خوب برکاتی ذکر شده است از جمله اینکه کسی که نیت خوبی داشته باشد رزق فراوانی دارد یا اینکه طول عمر پیدا می کند و ...
درست بودن ظاهر و باطن کارها
03':40''
541 0
درست بودن ظاهر و باطن کارها
کانال :
همیشه باید تلاش کنیم که در کارهایمان هم به ظاهر و هم به باطن کارها توجه کرد ، آن وقت است که کارهای ما ارزش پیدا خواهد کرد و ...
بي نهايت کردن کارها با نيت
03':49''
704 0
بي نهايت کردن کارها با نيت
کانال :
انسان ها می توانند به واسطه یک نیت خوب تمام محدودیت ها را بی نهایت کند بنابراین انسان می تواند با نیت خیر در کارهای خیر و با نیت شر در کارهای شر شریک شود و ...