مهدی رسولی

جستجو

مهدی رسولی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نماهنگ مناجاتی گریه | مهدی رسولی
02':24''
5 0
نماهنگ مناجاتی گریه | مهدی رسولی
کانال :
از توبه ی گنه کار غفار گریه کرده... نماهنگ مناجاتی بکاء (گریه) با نوای مهدی رسولی.