ملیله دوزی

جستجو

ملیله دوزی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ملیله دوزی
08':55''
21019 0
ملیله دوزی
کانال :
آموزش سنجاق روی لباس توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
ملیله دوزی _ 4 (آموزش به زبان آذری )
04':43''
12147 0
ملیله دوزی _ 4 (آموزش به زبان آذری )
کانال :
ادامه آموزش هنر ملیله دوزی توسط خانم ناصح در بخش هنری برنامه تزه گون از شبکه سبلان.
ملیله دوزی _ 2 (آموزش به زبان آذری )
04':02''
4394 0
ملیله دوزی _ 2 (آموزش به زبان آذری )
کانال :
ادامه آموزش هنر ملیله دوزی توسط خانم ناصح در بخش هنری برنامه تزه گون از شبکه سبلان.
ملیله دوزی _ 1 (آموزش به زبان آذری )
04':28''
37486 0
ملیله دوزی _ 1 (آموزش به زبان آذری )
کانال :
آموزش هنر ملیله دوزی توسط خانم ناصح در بخش هنری برنامه تزه گون از شبکه سبلان.
ملیله دوزی سنتی
05':19''
133617 0
ملیله دوزی سنتی
کانال :
آموزش ملیله دوزی سنتی توسط خانم همتی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.