ملی پوشان

جستجو

ملی پوشان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سلام نظامی ملی‌پوشان هندبال به پرچم کشورمان
00':58''
628 0
سلام نظامی ملی‌پوشان هندبال به پرچم کشورمان
کانال :
این سلام نظامی با آن سلام نظامی که تیم ملی اردوغان پس از تجاوز نظامی به خاک سوریه داشت و عده ای نادان هم در کشور آن را ادامه دادند بسیار متفاوت است. همه ما این روزها برای گرفتن انتقام رستم ایرانشهر نظامی هستیم و این را به همه دنیا اعلام خواهیم کرد.