مفسر

جستجو

مفسر

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رضایت خدا و معصومان
05':43''
1310 0
رضایت خدا و معصومان
کانال :
صحبت های علی امینی نابغه قرآنی و مفسر و مترجم قران کریم با موضوع رضایت خدا و معصومان از مؤمنان در برنامه آمین از شبکه قرآن
رعایت انصاف
04':32''
3678 0
رعایت انصاف
کانال :
صحبت های علی امینی نابغه قرآنی و مفسر و مترجم قران کریم با موضوع رعایت انصاف در معاملات اقتصادی در برنامه آمین از شبکه قرآن
دوری از اسراف
07':19''
1540 0
دوری از اسراف
کانال :
صحبت های علی امینی نابغه قرآنی و مفسر و مترجم قران کریم با موضوع دوری از اسراف و تجمل گرایی در برنامه آمین از شبکه قرآن
حلوای گل محمدی
15':25''
60288 0
حلوای گل محمدی
کانال :
آموزش حلوای گل محمدی با حضور خانم جمشیدیان در بخش آشپزی از برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
روزی حلال
06':28''
860 0
روزی حلال
کانال :
صحبت های علی امینی نابغه قرآنی و مفسر و مترجم قرآن کریم با موضوع تلاش برای به دست آوردن روزی حلال در برنامه آمین از شبکه قرآن
قناعت و ساده زیستی
05':49''
3515 0
قناعت و ساده زیستی
کانال :
صحبت های علی امینی نابغه قرآنی و مفسر و مترجم قران کریم در برنامه آمین از شبکه قرآن با موضوع قناعت و ساده زیستی
تهمت و سوء ظن
06':40''
3840 0
تهمت و سوء ظن
کانال :
صحبت های علی امینی نابغه قرآنی و مفسر و مترجم قران کریم در برنامه آمین از شبکه قرآن با موضوع تهمت و سوء ظن
دروغ و فریب کاری
06':20''
1103 0
دروغ و فریب کاری
کانال :
صحبت های علی امینی نابغه قرآنی و مفسر و مترجم قرآن کریم در برنامه آمین از شبکه قرآن با موضوع دروغ و فریبکاری
تعاون و همکاری
06':37''
12794 0
تعاون و همکاری
کانال :
صحبت های علی امینی نابغه قرآنی و مفسر و مترجم قرآن کریم در برنامه آمین از شبکه قرآن با موضوع تعاون و همکاری
عطاءالله بهمنش
02':17''
1022 0
عطاءالله بهمنش
کانال :
برنامه نود مورخ 1390/05/31 - گزارشی از وضعیت « عطاءالله بهمنش » گزارشگر و مفسر سابق فوتبال که هم اکنون در بستر بیماری به سر می برد ...