مسجدی

جستجو

مسجدی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سيگار و قليان
04':05''
3849 0
سيگار و قليان
کانال :
تفاوت سیگار و قلیان شاید هم جنبه فیزیکی شیمی و هم از نظر ابعاد بیماری زایی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی دارند این فاوت ها را دکتر مسجدی برای شما شرح خواهند داد. (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)
دكتر سلام(آسم)
03':57''
11064 0
دكتر سلام(آسم)
کانال :
در این برنامه موضوع بیماری اسم توسط دکتر مسجدی مورد بحث قرار می گیرد که شایع ترین بیماری در سراسر دنیاست و از سنین خردسالی تا سالمندی مزاحم افراد است . (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)