مسجد آقا بزرگ

جستجو

مسجد آقا بزرگ

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ایران زیبا | کلیپ فوق العاده از مسجد آقا بزرگ کاشان
00':52''
1900 0
ایران زیبا | کلیپ فوق العاده از مسجد آقا بزرگ کاشان
کانال :
مسجد اقابزرگ ومدرسه ای بزرگ درکاشان،منسوب به ملامهدی نراقی ملقب به اقابزرگ که باهزینه مردی نیکوکار به نام حاج محمد تقی خانبان وپسرش درسال 1258.مقارن بادوران پادشاهی محمدشاه قاجار ساخته شده است