مستند های انقلاب

جستجو

مستند های انقلاب

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
زندگی زجرآور شاه در پاناما
12':43''
16522 0
زندگی زجرآور شاه در پاناما
کانال :
تصوری که پانامایی ها از شاه داشتند او را دزدی تجسم می کردند که پول های فراوانی را برداشته و در حال در رفتن است . اسناد موجود در مکزیک موقعیت شاه را در حالتی از سرگردانی نشان می دهد . وجود شاه در پاناما نیز باعث اعتراض های شدیدی شده بود . شاه و همراهانش بار دیگر به مصر بازگشتند و مورد استقبال به ظاهر خوب انور سادات و همسرش قرار گرفتند ...
ادامه آوارگی شاه
12':59''
2699 0
ادامه آوارگی شاه
کانال :
افکار عمومی آمریکایی ها دیگر حضور شاه را نمی پذیرفت . آمریکایی ها دنبال کشوری بودند تا شاه را به آنجا بفرستند . هیچ یک از کشورها و متحدین مایل به پذیرفتن شاه نیست تنها کشور پاناما که میدانست منافع زیادی با آمدن شاه و فرح برایش فراهم میشود ...
سرود نیروی هوایی ارتش
04':13''
9637 0
سرود نیروی هوایی ارتش
کانال :
سرود نیروی هوایی ارتش در حضور امام خمینی و مقام معظم رهبری در سال 1365 برگرقته از خبرگزاری فارس.
مصاحبه دکتر روحانی در سال 58
04':35''
611 0
مصاحبه دکتر روحانی در سال 58
کانال :
کلیپی از مصاحبه دکتر روحانی در سال 58
درماندگی شاه برای کنترل بحران
08':44''
2012 0
درماندگی شاه برای کنترل بحران
کانال :
شاه برای کنترل اوضاع درمانده شده بود . تیمسار ازهاری نیز عدم کفایت خود را در این دوران نشان داد. شاه هیچ گاه درک درستی از جامعه دینی ایران نداشت و به دین بهایی نداد . پزشکان به شاه توصیه کرده بودند روزها از قرص های آرام بخش و شب ها از قرص های خواب آور استفاده کند . شاه در پی جلب اعتماد مردم بود ولی کارهایش هیچ اثری نداشت ...
پیام تلویزیونی محمدرضا شاه
07':59''
6841 0
پیام تلویزیونی محمدرضا شاه
کانال :
شاه در کاخ صاحب قرانیه پیامی تلویزیونی را ضبط کرد که متن آن را رضا قطبی نوشته بود . " ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد ، شما ملت ایران علیه ظلم به پا خواستید . انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران نباشد ..." رژیم راه حلی تازه برای خارج شدن از بحران پیدا کرده بود و آن هم دستگیری کسانی بود که موجب نارضایتی مردم شده بودند مانند امیرعباس هویدا و...
ارتش کنار ما باش برای حفظ قرآن
14':33''
1206 0
ارتش کنار ما باش برای حفظ قرآن
کانال :
شاه در شهریور سال 57 به برای تداوم سلطنت به هرگروه و دسته ای چنگ می انداخت . دولت شریف امامی در روز 17 شهریور دست به کشتار وسیع مردم زد و مردم در پی این کشتار دست به تظاهرات زدند و برای تداوم یافتن این کشتارها در یازده شهر ایران حکومت نظامی اعلام شد . مردم در سوگ شهیدانشان با یکدیگر تجدید عهد می کردند و مردم از ارتش درخواست می کردند که کنار مردم باشند...
به آتش کشیدن سینما رکس آبادان
16':26''
7907 0
به آتش کشیدن سینما رکس آبادان
کانال :
نویسنده آن مقاله توهین آمیز احمد رشیدی مطلق بود البته این نام کاملا جعلی بود . این مقاله خشم مردم را به شدت برانگیخت و انقلابی دیگر پدید آورد . در اقدامی بی رحمانه ساواک سینما رکس آبادان را به آتش کشید . موج نا آرامی و تظاهرات سراسر کشور را گرفته بود .شاه و ساواک متهم اصلی بودند . شاه و خانواده اش و مخصوصا اشرف اموالشان را از کشور خارج می کردند ...
دو سفری که حکایت تاریخ مبارزات مردم ایران است
13':17''
3253 0
دو سفری که حکایت تاریخ مبارزات مردم ایران است
کانال :
شاه رفت و تنها شانزده روز پس از رفتن شاه فرودگاه مهرآباد میزبان استقبالی با شکوه بود . رفتنی به ذلت و آمدنی به عزت ... مبارزات مردم هر روز شدیدتر می شد . اما شاه در این زمان دستور داد مقاله ای توهین آمیز نوشته شود ...
رویارویی با جنبه های غم انگیز زندگی
13':41''
1635 0
رویارویی با جنبه های غم انگیز زندگی
کانال :
شاه در بیمارستان بود و فرح و همراهانش به طور ناشناس از او عیادت می کردند . جوی سنگین و توطئه آمیز علیه مناسبات ایران و آمریکا حکم فرما بود . انفجار بمب در اجتماعات و خیابان ها و کشتار مردم که توسط ساواکی ها و عناصر مرتبط با آنان صورت می گرفت انقلابیون را به این نتیجه می رساند که پشت همه این حوادث آمریکایی ها حضور دارند ...
سفر بی بازگشت شاه نقطه پایانی نداشت
13':57''
1936 0
سفر بی بازگشت شاه نقطه پایانی نداشت
کانال :
در 30 مهر ماه 1358 مکزیک را به سوی آمریکا ترک کردند . اشرف خواهر دو قلوی شاه که در نیویورک زندگی می کرد نامه ای سراسر تقاضا به منظور پناه دادن به شاه برای کارتر نوشت . سرانجام در آبان 1358 هواپیمای شاه در آسمان آمریکا به پرواز درآمد ...
دخترم فرح
03':28''
13548 0
دخترم فرح
کانال :
کتاب دخترم فرح مجموعه خاطرات فریده دیبا مادر فرح است . او در این کتاب سعی دارد کمی چهره فرح را تطهیر کند . این کتاب با مخالفت های زیادی رو به رو شد ...
پیروزی انقلاب ایران و آوارگی محمد رضا پهلوی
08':13''
9105 0
پیروزی انقلاب ایران و آوارگی محمد رضا پهلوی
کانال :
فرح پهلوی اخبار ایران را به دقت دنبال می کرد و آنچه را که فکر می کرد به صلاح است شاه بداند به او اطلاع می داد. در روز بیستم اقامت شاه و فرح در مغرب فرح برخلاف تصوراتش اخبار پیروزی انقلاب اسلامی ایران را شنید . رفتار سلطان حسن پادشاه مغرب نیز با پیروزی انقلاب ایران رو به سردی رفت . دولت امریکا در آن روزها از پذیرفتن شاه سرباز می زد ... مرور روزهای آخر حکومت محمد رضا شاه و به پایان رسیدن سلطنت پهلوی در مستند در کنار فراعنه .
دعوت نامه پادشاه کشور مغرب برای محمدرضا شاه
11':45''
3936 0
دعوت نامه پادشاه کشور مغرب برای محمدرضا شاه
کانال :
شاه با احتیاط تمام در مصر با دکتری فرانسوی ملاقات کرد ، علائمی از بیماری سرطان درشاه دیده می شد . ترس از دست دادن حکومت بیماری اورا تجدید می کرد . دعوت نامه ای از طرف پادشاه مغرب برای محمدرضا شاه فرستاده شد ولی در نهایت شاه مغرب از دعوت خود پشیمان شد زیرا این دعوت با فشار آمریکایی ها صورت گرفته بود ... روزهای پایانی حکومت محمدرضا پهلوی در مستند در کنار فراعنه .
شاه در سرزمین فراعنه
10':43''
4941 0
شاه در سرزمین فراعنه
کانال :
شاه در مصاحبه ای ابراز خستگی و سفر خود را به این دلیل بیان می کند . اوسرزمین فراعنه یا مصر را به عنوان اولین مخفیگاهش انتخاب کرد .شاه به همراه فرح به مدت پنج روز در هتلی در مصر اقامت کردند در این پنج روز اتفاقات مهمی رخ داد . محمد رضا شاه دست به جابه جایی بزرگی برای سر و سامان دادن به ثروت انبوه خود زد ... ادامه اتفاقات رخ داده در دی ماه سال1357 و روزهای پایانی حکومت محمدرضا پهلوی در مستند در کنار فراعنه .
ادعای فرح پهلوی در manoto
03':14''
5481 0
ادعای فرح پهلوی در manoto
کانال :
ادعای پخش شده فرح پهلوی از تلویزیون بهائیت که جنایات صورت گرفته رژیم پهلوی را به کلی انکار می کند ولی واقعیت های موجود را باید از زبان خانواده های شهید شدگان انقلاب سال 57 شنید .
کودتای نظامی سال 1357
09':48''
6388 0
کودتای نظامی سال 1357
کانال :
دیدار مامور CIA در ایران با شاپور بختیار . بختیار آماده ی بدرقه شاه است و شاه اخرین توصیه های خود را به بختیار اعلام می کرد . قرار بود بختیار شرایط را برای یک کودتای نظامی آماده کند . در چنین شرایطی توافقات انجام شده با آمریکا ، انگلستان و بختیار شاه کشور را ترک نمود ... ادامه اتفاقات رخ داده در دی ماه 57 در مستند در کنار فراعنه
26دی ماه 1357 فرودگاه مهرآباد
12':33''
3921 0
26دی ماه 1357 فرودگاه مهرآباد
کانال :
تمام هواپیماها زمین گیر و ماموران هدایت هوایی در اعتصاب بودن ، کارکنان هواپیمایی کشور همگام با اعتصابات گسترده در سراسر کشور از انجام هر گونه پرواز خودداری می کردند . فرودگاه مهر آباد تهران در طول حیات پنجاه و شش ساله اش تا آن روز هرگز به این خلوتی نبود .چند ماه قبل از اعتصاب کارکنان هواپیمایی کشور میلیاردها دلار از ثروت کشور توسط عوامل شاه و وابستگان به سلطنت از طریق بانک ها و مرز هوایی مهرآباد به پناهگاههای امن آنان در اروپا و آمریکا منتقل شد ... مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی و سلطنت و زندگی پهلوی و اتفاقات این دوره و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مستند در کنار فراعنه که با دیدن کامل مجموعه این مستندها اتفاقات رخ داده را بهتر درک خواهید کرد .
خسرو گلسرخی در بیدادگاه شاه ، بهمن 1352 (بخش دوم)
07':04''
3344 0
خسرو گلسرخی در بیدادگاه شاه ، بهمن 1352 (بخش دوم)
کانال :
در ایران ما با ترور افکار و عقاید روبه رو هستیم . در ایران حتی به زبان های بالنده خلق های ما مثل خلق های بلوچ ، ترک ، کرد اجازه انتشار به زبان اصلی نمی دهند . چرا که واضح است آنچه که به خلق های ایران تحمیل کردند فرهنگ سوغاتی امپریالیسم آمریکا که در دستگاه حاکم ایران بسته بندی می شود ، می باشد ...بخش دوم دفاعیات خسرو گلسرخی در بیدادگاه شاه ، بهمن 1352
خسرو گلسرخی در بیدادگاه شاه ، بهمن 1352 (بخش اول)
08':23''
11826 0
خسرو گلسرخی در بیدادگاه شاه ، بهمن 1352 (بخش اول)
کانال :
من که یک مارکسیست-لمنیست هستم برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم. من در این دادگاه برای جانم چانه نمی زنم و حتی برای عمرم من قطره ناچیز از عظمت و حرمان خلق های مبارز ایران هستم ... بخش اول دفاعیات خسرو گلسرخی در بیدادگاه شاه ، بهمن 1352
بانوي مبارز قسمت  پنجم
05':04''
2043 0
بانوي مبارز قسمت پنجم
کانال :
نزد حضرت امام رفتم در نجف امام مرا پذیرفتند و از شکنجه هایی که متحمل شده بودم پرسیدند. از مشکلات گروه گفتم واز وظیفه ی مادری و همسری که به دوشم بود و انجام نداده بودم از حضرت پرسیدم .و در نهایت......
انقلاب اسلامی در قاب غرب
18':24''
1575 0
انقلاب اسلامی در قاب غرب
کانال :
گوشه هایی از مستند " انقلاب اسلامی در قاب غرب " . در این برنامه سلسله سخنان امام خمینی (ره) در پاریس در اول بهمن سال 1357 ؛ گزارش شبکه ABC نیوز تلویزیون آمریکا در حمایت از بختیار ؛‌ واکنش امام در پاریس در مقابل بستن فرودگاه‌ها توسط بختیار؛ تظاهرات مردم علیه بختیار و عصبانیت شبکه ABC نیوز از مواضع امام علیه بختیار ... .
خان گزیده ها
17':43''
14525 0
خان گزیده ها
کانال :
مستند جنایات خان های دوران طاغوت پهلوی در روستاهای ایران ، کاری به کارگردانی شهید سید مرتضی آوینی در سال 1359 ، همراه با مصاحبه هایی از دوستان شهید آوینی درباره نحوه ساخت و پخش این مستند، با وجود بر سر کار بودن بنی صدر .