مدیریت کارآمد

جستجو

مدیریت کارآمد

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
شاخصه های انتخاب اصلح - قسمت دوم
01':48''
2177 0
شاخصه های انتخاب اصلح - قسمت دوم
کانال :
در این قسمت از این کلیپ به بیان برخی ویژگی های انتخاب اصلح در قرآن کریم از بیانات مقام معظم رهبری پرداخته ایم.
شاخصه های انتخاب اصلح - قسمت اول
02':01''
975 0
شاخصه های انتخاب اصلح - قسمت اول
کانال :
شاخصه های انتخاب اصلح - قسمت اول