محسن قرائتی

جستجو

محسن قرائتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
استفاده از نعمت ها در مسیر رضای خدا
01':15''
173 0
استفاده از نعمت ها در مسیر رضای خدا
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع استفاده از نعمت ها در مسیر رضای خدا
همراه بودن کمالات و نقصان ها
00':19''
104 0
همراه بودن کمالات و نقصان ها
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع همراه بودن کمالات و نقصان ها
نعمات و آفات آنها
00':57''
230 0
نعمات و آفات آنها
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی دربرنامه سمت خدا با موضوع نعمات و آفات آنها
عمل صالح واقعی!
02':05''
206 0
عمل صالح واقعی!
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع عمل صالح حقیقی
عمل صالح و آرامش
01':35''
166 0
عمل صالح و آرامش
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع عمل صالح و آرامش
امید و عمل خیر
03':58''
126 0
امید و عمل خیر
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع امید و عمل خیر
همت
01':30''
173 0
همت
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع همت
عیادت از بیمار
01':12''
241 0
عیادت از بیمار
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع عیادت از بیمار
دعا برای دیگران
02':48''
1139 0
دعا برای دیگران
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع:دعا برای دیگران
شکرگذاری واقعی
01':28''
1374 0
شکرگذاری واقعی
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع شکرگذاری
اخلاق اجتماعی
02':18''
361 0
اخلاق اجتماعی
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع اخلاق اجتماعی
تحول در مساجد
05':22''
236 0
تحول در مساجد
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع تحول در مساجد
عملی که قبل از انجام آن هم خدا برایتان گناه می‌نویسد!
01':24''
682 0
عملی که قبل از انجام آن هم خدا برایتان گناه می‌نویسد!
کانال :
باشگاه خبرنگاران / آفریننده این جهان پهناور ، تک‌تک اعمال اشرف مخلوقات خود را زیر نطر دارد و برای هر کدام از آنها پاداش یا مجازاتی در نظر می‌گیرد که در صورت انجام، انسان باید منتظر نتیجه آن در زندگی یا جهان آخرت باشد. شاید ندانید اما در این میان ، عمل ناپسندی وجود دارد که حتی در صورت خطور به ذهن ، در مرحله نیت و قبل از به انجام رسیدن، خداوند برای آن گناه ثبت می کند. این موضوع به طور واضح از میزان نفرت پروردگار درباره عمل مذکور و انجام دهنده آن خبر می‌دهد که باید از آن حذر کنیم اما دقیقاً اینجا از چه کاری صحبت می‌کنیم و منظور ما مشخصاً چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال بهتر است به ویدئویی از صحبت‌های شنیدنی حجت السلام و المسلمین قرائتی در این باره گوش فرا دهید.
پاسخ به شبهه سن پایین امام زمان برای امامت
03':52''
2553 0
پاسخ به شبهه سن پایین امام زمان برای امامت
کانال :
پاسخ به شبهه سن پایین امام زمان برای امامت، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی .
امام زمان علیه السلام حجت خدا در زمین
02':41''
692 0
امام زمان علیه السلام حجت خدا در زمین
کانال :
امام زمان علیه السلام حجت خدا در زمین، کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی .
قرائتی / پیامبر اکرم(ص)، الگوی امت اسلام  17 آبان 97
27':34''
486 0
قرائتی / پیامبر اکرم(ص)، الگوی امت اسلام 17 آبان 97
کانال :
تشویق و تنبیه درست چگونه است؟
00':51''
2274 0
تشویق و تنبیه درست چگونه است؟
کانال :
دیدگاه حجت الاسلام قرائتی درباره تشویق و تنبیه افراد
فضیلت تدریس به جوانان از دیدگاه حجت الاسلام قرائتی
04':20''
443 0
فضیلت تدریس به جوانان از دیدگاه حجت الاسلام قرائتی
کانال :
حجت الاسلام قرائتی خاطره ای را تعریف میکنند که منجر می شود ایشان به سمت تدریس جوانان کشیده شوند.
ما مسلمانیم اما اسلام در دل هایمان نفوذ نکرده است!
05':22''
227 0
ما مسلمانیم اما اسلام در دل هایمان نفوذ نکرده است!
کانال :
ارزش تربیت صحیح از دیدگاه حجت الاسلام قرائتی... حجت الاسلام قرائتی: ما مسلمان هستیم اما اسلام در دل هایمان نفوذ نکرده است
ازدواج حجت الاسلام قرائتی از زبان خود ایشان
01':40''
939 0
ازدواج حجت الاسلام قرائتی از زبان خود ایشان
کانال :
ازدواج حجت الاسلام قرائتی از زبان خود ایشان
دیدگاه حجت الاسلام قرائتی درباره تفکیک جنسیتی
01':16''
270 0
دیدگاه حجت الاسلام قرائتی درباره تفکیک جنسیتی
کانال :
دیدگاه حجت الاسلام قرائتی درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را بشنوید.
صراحت حجت الاسلام قرائتی در مجلس
01':08''
467 0
صراحت حجت الاسلام قرائتی در مجلس
کانال :
وقتی حجت الاسلام قرائتی بر صندلی شورای نگهبان در مجلس می‌نشیند.
خط شکن اخلاقی
02':18''
1221 0
خط شکن اخلاقی
کانال :
پیشرو در پاتک زدن اخلاقی ، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا
تغییر در کارها
05':22''
1065 0
تغییر در کارها
کانال :
استفاده از جوانان در کارها ، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا
وظیفه انجام عمل خیر
01':45''
650 0
وظیفه انجام عمل خیر
کانال :
تربیت فرزندان صالح و خوب ، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا
اشرک فی امری
02':02''
539 0
اشرک فی امری
کانال :
شراکت در کارحتی تبلیغ دین ، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا
ارزش انسان به همت اوست
01':57''
393 0
ارزش انسان به همت اوست
کانال :
اگر می خواهید کار خوب انجام دهید همتتان بلند باشد.کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا
همت بلند ، دید کوتاه
02':23''
885 0
همت بلند ، دید کوتاه
کانال :
داستان کوتاه درباره قارون،در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا
دعا برای همه!
01':18''
457 0
دعا برای همه!
کانال :
روح که کوچک باشد،انسان جز به خودش فکر نمی کند.کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا
میزان کار مستحب
01':00''
258 0
میزان کار مستحب
کانال :
مقداری که کار مستحب انجام می دهیم نشانه این است که خدا رو چقدر دوست داریم!.کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا