محسن قرائتی

جستجو

محسن قرائتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کتاب یا بادبزن
00':59''
1244 0
کتاب یا بادبزن
کانال :
نگاه امروزی به کتاب و کتابخوانی از دیدگاه آیت الله قرائتی.
افراط و تفریط
02':03''
1403 0
افراط و تفریط
کانال :
بیانات آیت الله قرائتی در باره ی دوری از افراط و تفریط در امور زندگی . « عبادت کنترل دارد ، مقداری عبادت ، مقداری اقتصاد ، مقداری تفریح،مقداری کار و .... »
سیگار در تهران،دود در دود
01':29''
894 0
سیگار در تهران،دود در دود
کانال :
آهای آقایون سیگاری ، هر کس می خواهد سیگار بکشد ، یک اسکناس آتش بزند ، چون اسکناس آتش زدن بهتر از سیگار آتش زدن است
اسلام و مسلمی
02':03''
1145 0
اسلام و مسلمی
کانال :
اگر مسلمانی خطایی کرد ، ربطی به اسلام ندارد و باید اسلام را از مسلم جدا کرد و همچنین باید خرافات را نیز از دین جدا نمود
محاسبات خیالی ما
01':10''
1072 0
محاسبات خیالی ما
کانال :
زیاد روی محاسبات خود حساب نکنید چون تمام عزت و قدرت مخصوص خداست و همه چیز دست خداست و بر اساس برنامه های ما نیست
ازدواج یا گناه
01':04''
3446 0
ازدواج یا گناه
کانال :
بیانات آیت الله قرائتی در مورد تسریع در ازدواج جوانانی که شرایط ازدواج برایشان فراهم شده است
فضولی در کار خدا
00':52''
924 0
فضولی در کار خدا
کانال :
خطر کم و زیاد کردن احکام بر طبق سلیقه ی خود از زبان گیرای آیت الله قرائتی
سردی و گرمی خوردنی ها
01':02''
966 0
سردی و گرمی خوردنی ها
کانال :
سخنان آیت الله قرائتی در باره ی اشخاصی که مرتب در حال خوردن هستند و از سردی و گرمی مزاجشان شکایت می کنند
قهر با خدا در بلاها
04':18''
2409 0
قهر با خدا در بلاها
کانال :
سخنان آیت الله قرائتی در باره ی اصلاح رابطه ی خود با خداوند متعال و تحلیل درست بلاها .
رفع گیر از کار مردم
00':49''
1058 0
رفع گیر از کار مردم
کانال :
اهمیت دست گیری و کمک کردن به بندگان خدا و رفع گیر از کار های آنها و جوابی که خدای متعال به این کار خواهد داد
توقع بجای زن
01':12''
1434 0
توقع بجای زن
کانال :
بیان خواسته ها و انتظارات طبیعی و غیر طبیعی زن و مرد از یکدیگر از زبان شیوای آیت الله قرائتی
محافظت از نماز و شهوت
00':58''
1498 0
محافظت از نماز و شهوت
کانال :
لزوم محافظت از نماز و همچنین شهوت در بیانات آیت الله قرائتی
خادم مسجد
01':00''
1679 0
خادم مسجد
کانال :
بیان خصوصیات خادمهای مسجد و لزوم بکار گیری نیروهای جوان در اداره ی مساجد ، از زبان شیوای آیت الله قرائتی .
خواب یا بیداری
00':38''
767 0
خواب یا بیداری
کانال :
خواب حجت نیست ، اگر خواب پیامبر(ص) و یا امامان را دیدید ، دل خودتان رو خوش نکنید ...
خنده یا گریه
00':53''
656 0
خنده یا گریه
کانال :
بیانات آیت الله قرائتی در مورد خنده و گریه ی بجا . « یکی از اصول تبلیغ این است که باید خنده در فرهنگ وارد شود »
بخل برای پیری و کوری
00':37''
746 0
بخل برای پیری و کوری
کانال :
برخی انسانها غالبا کارهایی رو به امید آینده به بعد موکول می کنند ، مثل اینکه پول خرج نمی کنند برای دوران پیری خودشان ، بیانات آیت الله قرائتی در این مورد را ببینید و بشنوید
خطر انحراف فرهنگی
02':14''
690 0
خطر انحراف فرهنگی
کانال :
بیان انواع انحرافات در کارهای اقتصادی و اجتماعی و مخصوصاً انحراف در کارهای فرهنگی در بیانات آیت الله قرائتی .
نماز ، گواهی نامه پل صراط
01':59''
2739 0
نماز ، گواهی نامه پل صراط
کانال :
اهمیت خواندن نماز در بیانات شیرین آیت الله قرائتی . « اگر نماز قبول شد ، باقی کارها نیز دنبال نماز قبول می شوند »
نماز شب ِ تعاونی
00':29''
981 0
نماز شب ِ تعاونی
کانال :
بیانات آیت الله قرائتی در مورد خواندن نماز شب و اینکه با چه سهولتی و در وقت کمی میتوان این نماز را به جا آورد ...
نان و پنیر و هندوانه در عروسی
00':53''
1363 0
نان و پنیر و هندوانه در عروسی
کانال :
بیان نکاتی درباره ی افراط و تفریط در زندگی از زبان آیت الله قرائتی .
پیری و بی پولی والدین
02':23''
1289 0
پیری و بی پولی والدین
کانال :
بیان اهمیت کمک فرزندان به والدین و همچنین حفط آبروی دیگران در انفاق و صدقه . « اولاد از اینکه از پدر پول بگیرد خجالت نمی کشد اما پدر و مادر خجالت می کشند از اینکه از فرزندشان پول بگیرند . »
سیاست گام به گام شیطان
03':41''
2877 0
سیاست گام به گام شیطان
کانال :
بیان سیاست گام به گام شیطان برای نفوذ در بین انسانها از زبان آیت الله قرائتی
رزق خدا یا گاو صندوق بچه ها
02':09''
1126 0
رزق خدا یا گاو صندوق بچه ها
کانال :
بیش از قوت خودت رزق نداری و بیخودی زور نزن ، هرچیز جمع کنی گاو صندوق نسل آینده است .
ماهی گیری در شنبه
01':37''
1086 0
ماهی گیری در شنبه
کانال :
قرآن می فرماید برای امتحان یهودیان گفتیم که در شنبه ماهی نگیرید اما ...
تقلید صدا یا تمسخر دین ؟
01':36''
985 0
تقلید صدا یا تمسخر دین ؟
کانال :
اگر کسی گناه بکند و کسی هم که این گناه را می شنود و راضی باشد ، خودش هم در گناه شریک است
مثلث توبه گناهکاران
02':25''
4614 0
مثلث توبه گناهکاران
کانال :
نکاتی درباره ی توبه کردن و عدم تاخیر در توبه کردن ، مخصوصا برای جوانان
توجه به وقت ، بیش از توجه به پول و ثروت
02':22''
1816 0
توجه به وقت ، بیش از توجه به پول و ثروت
کانال :
بیانات آیت الله قرائتی در مورد اهمیت استفاده از فرصت هایی که یک انسان در طول زندگی دنیوی خود بدست می آورد ولی با بی توجهی و به آسانی آنها را از دست می دهد .
تلف کردن وقت
01':03''
2089 0
تلف کردن وقت
کانال :
اهمیت استفاده درست از وقت و حسرت کسانی که وقت خود را در دنیا به راحتی از دست داده و تلف کرده اند ، از زبان شیرین آیت الله قرائتی
نحوه ی آفرینش دوباره ی انسان
03':24''
1168 0
نحوه ی آفرینش دوباره ی انسان
کانال :
بیانات آیت الله قرائتی در مورد نحوی ه آفرینش دوباره ی انسان . آیا شما فکر می کنید ما شما را عبث آفریده ایم !
نحوه ی آموزش غسل واجب
00':48''
4502 0
نحوه ی آموزش غسل واجب
کانال :
بیان نکاتی در مورد آموزش دادن غسل به فرزندان از همان دوران کودکی و اهمیت آن در بیانات آیت الله قرائتی