محسن قرائتی

جستجو

محسن قرائتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره بقره آيه 126(مکه شهر امن)
08':48''
1049 0
سوره بقره آيه 126(مکه شهر امن)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیست و ششم از سوره بقره:و به یاد آر هنگامی که ابراهیم عرض کرد پروردگارا این شهر را محل امن و آسایش قرار ده و اهلش را که ایمان به حخدا و قیامت آورده اند ازانواع روزی ها بهرمند ساز خدا فرمود:. . . . . .
سوره بقره آيه 125(اهمیت خانه ی خدا و مسجد)
07':21''
888 0
سوره بقره آيه 125(اهمیت خانه ی خدا و مسجد)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیست و پنجم از سوره بقره: و به یاد آر هنگامی که ما خانه کعبه را مرجع امر دین خلق و مقام امن مقرر داشتیم و دستور داده شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم . . . . . .
سوره بقره آيه 124(ابتلا و آزمایش، اهم شرایط رهبری)
10':31''
844 0
سوره بقره آيه 124(ابتلا و آزمایش، اهم شرایط رهبری)
کانال :
تفسیر آیه صد و بسیت و چهارم از سوره بقره: و به یاد آر هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری امتحان فرمود او همه را به جای آورد خدا به گفت : من تو را به پیشوایی خلق برگزینم ابراهیم عرض کرد به فرزندان من چه؟ فرمود: . . . . . .
سوره بقره آيه 123(روز قیامت روز قطع شدن تمام اسباب)
04':59''
753 0
سوره بقره آيه 123(روز قیامت روز قطع شدن تمام اسباب)
کانال :
تفسیر آیه بیست و سوم از سوره بقره: و بترسید از روزی که هیچ کس اندکی به کار دیگری نیاید وبه حال او سودی نبخشد و از هیچ کس وفایی پذیرفته نشود و شفاعت کسی او را سودمند نبود و آنان را یاوری نباشد
سوره بقره آيه 122(یاد نعمت های خداوند)
08':03''
733 0
سوره بقره آيه 122(یاد نعمت های خداوند)
کانال :
تفسیر آیه صد و بسیت و دوم از سوره بقره: ای بنی اسرائیل به یاد آرید آن نعمتی را که به شما عطا کردم و اینکه شما را بر همه مردم برتری و فضیلت دادم
سوره بقره آيه 121(آداب تلاوت قرآن)
06':38''
1355 0
سوره بقره آيه 121(آداب تلاوت قرآن)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیست و یکم از سوره بقره: کسانی که کتاب برآنها فرستادیم آن را خوانده و حق خواندن آن را در مقام عمل نیز به جا آورند آنان اهل ایمانند و آنها که به کتاب خدا کافر شوند و حق شناسی نکنند آن گروه زیان کاران عالمند.
سوره بقره آيه 120(دشمن، به کم راضی نیست)
07':13''
3358 0
سوره بقره آيه 120(دشمن، به کم راضی نیست)
کانال :
تفسیر آیه صد و بیستم از سوره بقره: هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه پیروی از آیین آنها کنی بگو راهی که خدا بنماید به یقین راه حق تنها همان است و البته اگر از میل و خواهش آنان پیروی کنی بعد از آنکه طریق حق را دریافتی . . . . . . .
سوره بقره آيه 119(بشارت و انذار دو کفه ترازو)
05':45''
967 0
سوره بقره آيه 119(بشارت و انذار دو کفه ترازو)
کانال :
تفسیر آیه صد و نوزدهم از سوره بقره: ای پیغمبر ما تورا به حق فرستادیم که مردم را به نعمت بهشت مژده دهی و از عذاب جهنم بترسانی و تو مسئول کافران که به راه جهنم رفتند نیستی.
سوره بقره آيه 118(چرا خدا با خود ما سخن نمی گوید؟)
08':49''
632 0
سوره بقره آيه 118(چرا خدا با خود ما سخن نمی گوید؟)
کانال :
تفسیر آیه صد و هجدهم از سوره بقره: مردم نادان اعتراض کردند که چرا خداوند با ما سخن نگوید یا معجزه ای یا کتابی مطلق به میل ما برنمی آید ؟پیشینیان هم مانند اینان به نادانی چنین سخنان می گفتند دلهایشان در نافهمی به هم شبیه است . . . . . .
سوره بقره آيه 117(ابتکاری بودن آفرینش خدا)
04':07''
851 0
سوره بقره آيه 117(ابتکاری بودن آفرینش خدا)
کانال :
تفسیر آیه صد وهفدهم از سوره بقره: او آفریننده آسمانها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزی کند به محض آنکه گوید موجود باش موجود خواهد شد
سوره بقره آيه 116(نفی عقیده خرافی فرزند داشتن خدا)
04':05''
805 0
سوره بقره آيه 116(نفی عقیده خرافی فرزند داشتن خدا)
کانال :
تفسیر آیه صد وشانزدهم از سوره بقره: گروهی گفتند خدا دارای فرزند است او پاک و منزه از آن است بلکه هر چه در آسمان و زمین است ملک اوست و همه فرمانبردار اویند.
سوره بقره آيه 115 (مشرق و مغرب از آن خداست)
03':30''
1004 0
سوره بقره آيه 115 (مشرق و مغرب از آن خداست)
کانال :
تفسیر آیه صد و پانزدهم از سوره بقره: مشرق و مغرب هر دو ملک خداست پس به هر طرف روی کنید به سوی خدا روی آورده اید که خدا به همه جا محیط و به هر چیز داناست.
سوره بقره آيه 114(ظلم فرهنگی بزرگترین ظلم ها)
10':36''
1140 0
سوره بقره آيه 114(ظلم فرهنگی بزرگترین ظلم ها)
کانال :
تفسیر ایه صد و چهادهم از سوره بقره: و کیست ستمکار تر از آنکه مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش نماید ؟ و چنین گروه را نشاید که در مساجد مسلمین درآیند جز آنکه . . . .
سوره بقره آيه 113(تعصبات نابجا)
06':40''
673 0
سوره بقره آيه 113(تعصبات نابجا)
کانال :
تفسیر آیه صد و سیزدهم از سوره بقره: یهود بر این دعویند که نصاری را از حق چیزی در دست نیست و نصاری را بر این دعوی که یهود را چیزی از حق در دست نیست د رصورتی که هر دو گروه در خواندن کتاب آسمانی یکسانند اینگونه. . . . . .
سوره بقره آيه 112(ورود به بهشت نتیجه تسلیم فرمان خدا و نیکوکاری)
06':15''
1235 0
سوره بقره آيه 112(ورود به بهشت نتیجه تسلیم فرمان خدا و نیکوکاری)
کانال :
تفسیر آیه صد و دوازدهم از سوره بقره: آری هر که تسلیم حکم خدا گردید و نیکو کار گشت مسلم اجرش نزد خدا خواهد بود و آنان را هیچ خوف و اندیشه و هیچ اندوهی نخواهد بود.
سوره بقره آيه 111(امتیاز طلبی و خود برتربینی )
04':37''
690 0
سوره بقره آيه 111(امتیاز طلبی و خود برتربینی )
کانال :
تفسیر آیه صد و یازدهم از سوره بقره: و یهود گفتند هرگز به بهشت نرود جز طایفه یهود و نصاری گفتند جز طایفه نصاری این تنها آرزوی باطل آنهاست بگو براین دعوی برهان آورید اگر راست می گویید.
سوره بقره آيه 110(نماز، زکات)
07':41''
860 0
سوره بقره آيه 110(نماز، زکات)
کانال :
تفسیر آیه صد و دهم از سوره بقره: و نماز به پا دارید و زکات بدهید و بدانید که هر چه از اطاعت حق و کار نیکو برای خود پیش می فرستید آن را در نزد خدا خواهید یافت که محققا خداوند بر هر کا شما بیناست.
سوره بقره آيه 109(حسادت)
09':08''
2764 0
سوره بقره آيه 109(حسادت)
کانال :
تفسیر آیه صد و نهم از سوره بقره: بسیاری از اهل کتابآرزو دارند که شما را از ایمان به کفر برگردانند به سبب رشک و حسدی که در نفس خود از ایمان شما برند بعد از آنکه حق بر آنها آشکار گردید. . . . . .
سوره بقره آيه 108(سوالات و درخواست های بی جا)
06':28''
1790 0
سوره بقره آيه 108(سوالات و درخواست های بی جا)
کانال :
تفسیر آیه صد و هشتم از سوره بقره: آیا اراده آن دارید که شما از پیغمبر خود درخواست کنید آنچه را که یهود در گذشته از موسی خواستند؟ و هر که ایمان را به کفر مبدل گرداندبی شک راه راست را گم کرده است.
سوره بقره آيه 107(حق مالکیت، مخصوص خداوند است)
06':03''
615 0
سوره بقره آيه 107(حق مالکیت، مخصوص خداوند است)
کانال :
تفسیر آیه صد وهفتم از سوره بقره: آیا نمی دانی که پادشاهی آسمان و زمین مختص خداوند است و شما را به جز خدا یار و یاوری نخواهد بود؟
سوره بقره آيه 106(اسلام هرگز بن بست ندارد)
09':34''
717 0
سوره بقره آيه 106(اسلام هرگز بن بست ندارد)
کانال :
تفسیر آیه صد و ششم از سوره بقره: هر چه از آیات قرآن را نسخ کنیم یا حکم آن را از خاطره ها بریم و متروک سازیم بهتر از آن یا مانند آن بیاوریم آیا نمی دانی خدا برهر چیز قادر است
سوره بقره آيه 105(دشمن شناسی)
06':55''
1606 0
سوره بقره آيه 105(دشمن شناسی)
کانال :
تفسیر آیه صد و پنجم از سوره بقره: هرگز کافران اهل کتاب و مشرکان مایل نیستند که از خدا خیری برایتان نازل شود لیکن خدا هر که را بخواهد به فضل و رحمت خویش مخصوص گرداند و خدا صاحب فضل عظیم است.
سوره بقره آيه 104(قمه زنی)
08':07''
640 0
سوره بقره آيه 104(قمه زنی)
کانال :
تفسیر آیه صد و چهارم از سوره بقره: ای اهل ایمان هنگام تکلم با رسول به کلمه راعنا ( ما را رعایت کن ) تعبیر مکنید بلکه بگویید انظرنا(ناظر احوال ما باش) و سخن خدا را بشنوید و بدانید که برای کافران عذاب دردناک مهیاست.
سوره بقره آيه 103(پاداش های الهی، از هر چیز بهتر است)
06':12''
538 0
سوره بقره آيه 103(پاداش های الهی، از هر چیز بهتر است)
کانال :
تفسیر آیه صد و سوم از سوره بقره: و محققا اگر ایمان آورده و پرهیزگار می شدند بهره ای که از خدا نصیب آنها می شد بهتر از هر چیز بود چنانچه می دانستند
سوره بقره آيه 102(سحر و جادو ، جدایی میان زن و شوهر)
23':34''
27345 0
سوره بقره آيه 102(سحر و جادو ، جدایی میان زن و شوهر)
کانال :
تفسیر آیه صد و دوم از سوره بقره: و پیروی کردند سخنانی را که دیوان و شیاطین در ملک سلیمان به افسون و جادوگری می خوانند و هرگز سلیمان با به کار بردن سحر به خدا کافر نگشت ولکن شیاطین کافر شدند و. . ... .
سوره بقره آيه 100 . 101(پیمان شکنان یهود)
07':17''
886 0
سوره بقره آيه 100 . 101(پیمان شکنان یهود)
کانال :
تفسیر آیه صد و صد و یکم از سوره بقره:برای چه هر عهد و پیمان بستند گروهی آن ا می شکنند ؟ نه اینان بلکه اکثر آنان اصلا ایمان نخواهند آورد و چون پیغمبری از جانب خدا بر آنان آمد به راستی کتب آسمانی آنها گواهی می دادو . . .. . .
سوره بقره آيه 97 و 98 و 99
09':10''
2922 0
سوره بقره آيه 97 و 98 و 99
کانال :
تفسیر آیه نود و هفتم و نود و هشتم و نود و نهم از سوره بقره: بگو هر کس با جبرئیل دشمن است او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو رسانید در حالی که تصدیق سایر کتب آسمانی می کند و برای اهل ایمان هدایت و بشارت است. . . . . . . . .
سوره بقره آيه 96
07':47''
1275 0
سوره بقره آيه 96
کانال :
تفسیر آیه نود و ششم از سوره بقره:و بر تو و بر همه پیداست که یهود به حیات مادی حریص تر از همه خلقند حتی از مشرکان و از این رو هر یهود آرزوی هزار سال عمر را می کند ولی. . . . . .
سوره بقره آيه 95
05':06''
1313 0
سوره بقره آيه 95
کانال :
تفسیر آیه نود و پنجم از سوره بقره: و هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد زیرا عذاب سخت به واسطه کردار بد خود برای خود در آخرت مهیا کرده اند و خدا آگاه به ستمگران است.
سوره بقره آيه 94
07':05''
606 0
سوره بقره آيه 94
کانال :
تفسیر آیه نود و چهارم از سوره بقره: بگو اگر سرای آخرت را با آن همه نعمت خدا به شما اختصاص داده دون سایر مردم بایستی همیشه به مرگ آرزومند باشید اگر راست می گوییم.