قرآن کریم

جستجو

قرآن کریم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره قیامت آیه 7 تا 15 / وجدان انسان بهترین شاهد
08':11''
2155 0
سوره قیامت آیه 7 تا 15 / وجدان انسان بهترین شاهد
کانال :
پس آنگاه که (در آستانه قیامت) چشم‏ها خیره گردد و ماه تاریک شود و خورشید و ماه جمع شوند ، در آن روز انسان خواهد گفت: گریزگاه کجاست؟ ... تفسیر آیات 7 تا 15 سوره قیامت توسط استاد قرائتی
سوره قیامت آیه 1 تا 6 / نفس در قرآن
12':14''
6405 0
سوره قیامت آیه 1 تا 6 / نفس در قرآن
کانال :
به روز قیامت قسم مى‏خورم و به نفس ملامت‏گر قسم مى‏خورم (که شما پس از مرگ زنده خواهید شد.) آیا انسان مى‏پندارد که استخوان‏هاى او را (بعد از مرگ) جمع نمى‏کنیم؟ ... تفسیر آیات 1 تا 6 سوره قیامت توسط استاد قرائتی
سوره مدثر آیه 56 / جبر و اختیار
05':48''
968 0
سوره مدثر آیه 56 / جبر و اختیار
کانال :
و تذکّر نمى‏یابند مگر آن که خداوند بخواهد. او سزاوار تقواست و سزاوار آمرزیدن است ... تفسیرآیه 56 سوره مدثر توسط استاد قرائتی
سوره مدثر آیه 48 تا 55 /تشبیه کفار به گورخر
10':10''
1534 0
سوره مدثر آیه 48 تا 55 /تشبیه کفار به گورخر
کانال :
پس شفاعت شافعان سودشان ندهد ، چه شده آنان را که از تذکّر (قرآن) روى گردانند؟ گویا آنان گورخرانى هستند که از شیر مى‏گریزند ... تفسیر آیات 48 تا 55 سوره مدثر توسط استاد قرائتی.
سوره مدثر آیه 38 تا 47 / مردم در گرو اعمالشان
10':40''
768 0
سوره مدثر آیه 38 تا 47 / مردم در گرو اعمالشان
کانال :
هرکسى در گرو چیزى است که کسب کرده است ، مگر اصحاب یمین ، که در باغ‏هاى بهشتى از مجرمان مى‏پرسند: چه چیز شما را روانه دوزخ کرد ، گویند: ما از نمازگزاران نبودیم ... تفسیر آیات 38 تا 47 سوره مدثر توسط استاد قرائتی
سوره مدثر آیه 32 تا 37 / دینداری نشانه روشنفکری
10':03''
1442 0
سوره مدثر آیه 32 تا 37 / دینداری نشانه روشنفکری
کانال :
به ماه سوگند، چنین نیست (که کفّار مى‏پندارند) به شب، آنگاه که پشت مى‏کند سوگند ، به صبح، آنگاه که آشکار مى‏شود سوگند که این (دوزخ)، یکى از بزرگترین پدیده هاست ... تفسیر آیات 32 تا 37 سوره مدثر توسط استاد قرائتی
سوره مدثر آیه 31 / چرا مأموران جهنم 19 فرشته اند؟
12':31''
5319 0
سوره مدثر آیه 31 / چرا مأموران جهنم 19 فرشته اند؟
کانال :
و نگهبانان آتش را جز از فرشتگان قرار ندادیم و تعداد آنها را جز وسیله آزمایش براى کسانى که کفر ورزیدند قرار ندادیم، تا اهل کتاب یقین کنند (که قرآن کتاب آسمانى است. زیرا همین عدد در تورات و انجیل نیز آمده است) و کسانى که ایمان آورده‏اند بر ایمان خود بیفزایند و اهل کتاب و مؤمنان، گرفتار شک و تردید نشوند و (به علاوه، عدد 19 سبب شد) تا کفّار و بیماردلان بگویند خدا از این مثال چه اراده‏اى کرده است؟ این گونه خداوند هرکس را بخواهد گمراه مى‏کند و هرکه را بخواهد هدایت مى‏نماید و شمار لشگریان پروردگارت را کسى جز او نمى‏داند و این جز تذکّرى براى بشر نیست ... تفسیرآیه 31 سوره مدثر توسط استاد قرائتی
سوره مدثر آیه 26 تا 30 / مأموران جهنم
08':12''
3004 0
سوره مدثر آیه 26 تا 30 / مأموران جهنم
کانال :
زود است که او را به سقر درآورم و تو نمى‏دانى که سقر چیست ، نه باقى گذارد و نه رها کند ، پوست رابه شدّت دگرگون کند ، بر آن (دوزخ) نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) گماشته شده‏اند ... تفسیر آیات 26 تا 30 سوره مدثر توسط استاد قرائتی.
سوره مدثر آیه 15 تا 25 / سیمای کافران
17':41''
1759 0
سوره مدثر آیه 15 تا 25 / سیمای کافران
کانال :
با این حال، طمع دارد که بیفزایم ، هرگز، زیرا او به آیات ما عناد مى‏ورزد ، به زودى او را به گردنه‏اى سخت گرفتار مى‏کنم ، همانا او (براى مبارزه با قرآن) فکر کرد و به سنجش پرداخت ... تفسیر آیات 15 تا 25 سوره مدثر توسط استاد قرائتی
سوره مدثر آیه 8 تا 14 / مغرور نشدن به مال و فرزند
09':40''
1447 0
سوره مدثر آیه 8 تا 14 / مغرور نشدن به مال و فرزند
کانال :
پس هنگامى که در صور دمیده شود ، پس آن روز، روز سختى است بر کافران آسان نیست مرا واگذار با آن که خود به تنهایى آفریدم و به او مالى پیوسته و در حال فزونى دادم ... تفسیر آیات 8 تا 14 سوره مدثر توسط استاد قرائتی
سوره مدثر آیه 1 تا 7 / پاک بودن رهبر از هر نوع آراستگی
11':58''
1662 0
سوره مدثر آیه 1 تا 7 / پاک بودن رهبر از هر نوع آراستگی
کانال :
اى ردا بر خود کشیده به پا خیز و هشدار ده و پروردگارت را بزرگ بدار و لباست را پاکیزه دار و از پلیدى دور شو و (در عطا) منّت مگذار و(کارت را) بزرگ مشمار و به خاطر پروردگارت صبر کن ... تفسیر آیات 1 تا 7 سوره مدثر توسط استاد قرائتی
سوره مزمل آیه 20 / جامعیت قرآن
07':56''
4678 0
سوره مزمل آیه 20 / جامعیت قرآن
کانال :
همانا پروردگارت مى‏داند که تو و گروهى از کسانى که با تو هستند، نزدیک به دو سوم شب یا نصف آن یا یک سوم آن را به عبادت برمى‏خیزید و خداوند شب و روز را اندازه‏گیرى مى‏کند. او مى‏داند که شما نمى‏توانید به طور دقیق آن را احصا کنید. از این رو شما را بخشید (و حساب دقیق شب را از شما برداشت) پس آنچه میسّر است از قرآن بخوانید. خداوند مى‏داند که برخى از شما بیمار خواهند شد و گروه دیگرى به سفر مى‏روند تا از فضل خدا (رزق) جویند و گروه دیگرى در راه خدا به جهاد مشغولند (و از تلاوت قرآن باز مى‏مانند) پس (اکنون که فرصت دارید) هرچه مى‏توانید از قرآن بخوانید و نماز به پا دارید و زکات بدهید و به خداوند وام دهید، وامى نیکو (بدانید که) آنچه براى خود از پیش فرستید، آن را نزد خدا نیکوتر و با پاداشى بزرگ‏تر خواهید یافت و از خداوند طلب آمرزش کنید که همانا خداوند آمرزنده مهربان است ... تفسیرآیه 20 سوره مزمل توسط استاد قرائتی
سوره مزمل آیه 17 تا 19 / دلایل آزادی و اختیار انسان
07':56''
1392 0
سوره مزمل آیه 17 تا 19 / دلایل آزادی و اختیار انسان
کانال :
پس اگر کفر ورزید، چگونه خود را از (عذاب) روزى که کودکان را پیر مى‏کند مصون مى‏دارید؟ آسمان به سبب (هول) آن روز مى‏شکافد، آرى وعده خداوند انجام شدنى است همانا این آیات مایه تذّکر است، پس هرکس مى‏خواهد، راهى به سوى پروردگارش برگیرد ... تفسیر آیات 17 تا 19 سوره مزمل توسط استاد قرائتی
سوره مزمل آیه 10 تا 16 / صبر و سعه صدر ، شرط رهبری
10':58''
2598 0
سوره مزمل آیه 10 تا 16 / صبر و سعه صدر ، شرط رهبری
کانال :
و بر آنچه مى‏گویند صبر کن و به گونه‏اى نیکو از آنان کناره بگیر و مرا با تکذیب کنندگان توانگر و خوشگذران واگذار و آنان را اندکى مهلت ده ، همانا نزد ما است غل‏ها و آتش برافروخته ... تفسیر آیات 10 تا 16 سوره مزمل توسط استاد قرائتی
سوره مزمل آیه 6 تا 9 / نماز شب
10':58''
3333 0
سوره مزمل آیه 6 تا 9 / نماز شب
کانال :
همانا برخاستن در شب (براى عبادت) پایدارتر پابرجاتر و گفتار آن استوارتر است ، همانا تو در روز حرکت و تلاشى طولانى دارى (و کمتر به عبادت مى‏رسى) و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به سوى او منقطع شو ، او که پروردگار مشرق و مغرب است، معبودى جز او نیست، پس او را وکیل خود ساز ... تفسیر آیات 6 تا 9 سوره مزمل توسط استاد قرائتی
سوره مزمل آیه 1 تا 5 / تلاوت قرآن
10':21''
6230 0
سوره مزمل آیه 1 تا 5 / تلاوت قرآن
کانال :
اى جامه به خود پیچیده ، شب را جز اندکى، به پا خیز ، نصف آن، یا اندکى از آن کم کن یا بر آن بیفزاى و قرآن را با تأنّى و شمرده بخوان همانا ما سخنى سنگین و گرانمایه بر تو القا خواهیم کرد ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره مزمل توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 24 تا 25 / بگو نمی دانم
07':25''
2146 0
سوره جن آیه 24 تا 25 / بگو نمی دانم
کانال :
(آنان در غفلت و غرور به سر مى‏برند) تا وقتى که آنچه را به آن تهدید مى‏شوند، ببینند، که خواهند دانست چه کسى یاورش ضعیف‏تر و نفراتش کمتر است ، بگو: من نمى‏دانم که آیا آنچه وعده داده مى‏شوید نزدیک است، یا پروردگارم براى تحقق آن مدتى (طولانى) قرار مى‏دهد ... تفسیر آیات 24 تا 25 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 22 تا 23 / عصمت پیامبر
12':38''
822 0
سوره جن آیه 22 تا 23 / عصمت پیامبر
کانال :
بگو: همانا هیچ کس مرا در برابر خدا حفظ نخواهد کرد و جز او هرگز پناهگاهى نخواهم یافت (وظیفه من) جز ابلاغى از جانب خدا و رساندن پیام او نیست. و کسى که خدا و رسولش را نافرمانى کند قطعاً آتش دوزخ برایش خواهد بود، در حالى که همیشه در آن آتش جاودانه‏اند ... تفسیر آیات 22 تا 23 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 18 تا 21 / توسل
12':38''
3075 0
سوره جن آیه 18 تا 21 / توسل
کانال :
و اینکه مساجد براى خداوند است پس (در آنها) با خداوند احدى را نخوانید و اینکه وقتى بنده خدا بر پا ایستاده و او را مى‏خواند نزدیک بود (جنیان) بر او ازدحام کنند ... تفسیر آیات 18 تا 21 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 16 تا 17 / استقامت در راه حق
09':00''
1528 0
سوره جن آیه 16 تا 17 / استقامت در راه حق
کانال :
و اگر بر طریق (حق) استقامت کنند، آنان را با آبى فراوان سیراب مى‏کنیم، تا در آن (رفاه و آسایش) امتحانشان کنیم و هر کس از ذکر پرورگارش اعراض کند، او را در عذابى سخت در مى‏آورد ... تفسیر آیات 16 تا 17 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 13 تا 15 / شیوه تبلیغ جنیان
07':49''
2430 0
سوره جن آیه 13 تا 15 / شیوه تبلیغ جنیان
کانال :
و اینکه چون هدایت (قرآن) را شنیدیم به آن ایمان آوردیم، پس هر کس به پروردگارش ایمان آورد، نه از نقصان حقّى مى‏ترسد و نه از ستمى واینکه برخى از ما اهل تسلیم و بعضى ستمکارند پس کسانى که اهل تسلیم هستند،آنان در جستجوى رشدند ولى ستمکاران هیزم دوزخند ... تفسیر آیات 13 تا 15 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 9 تا 12 / آگاه نبودن جنیان از غیب
09':13''
4024 0
سوره جن آیه 9 تا 12 / آگاه نبودن جنیان از غیب
کانال :
و اینکه ما قبلاً براى (استراق) سمع در مراکزى از آسمان مى‏نشستیم ولى اکنون هر که بخواهد استماع کند، شهابى در کمین خود مى‏یابد و اینکه ما نمى‏دانیم آیا براى کسانى که در زمین هستند شرى اراده شده یا پروردگارشان برایشان خیر و صلاحى اراده کرده است ... تفسیر آیات 9 تا 12 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 6 تا 8 / پناه بردن انسان ها به جنیان
10':45''
4321 0
سوره جن آیه 6 تا 8 / پناه بردن انسان ها به جنیان
کانال :
و مردانى از انسان به مردانى از جنّ پناه مى‏برند و به طغیان آنان افزودند و آنان پنداشتند چنانکه شما پنداشتید که خدا هرگز احدى را مبعوث نخواهد کرد و ما به آسمان‏ها نزدیک شویم، پس آنجا را پر از نگهبانان نیرومند و شهاب‏ها یافتیم ... تفسیر آیات 6 تا 8 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 3 تا 5 / خداشناسی اولین گام در رشد
06':55''
1293 0
سوره جن آیه 3 تا 5 / خداشناسی اولین گام در رشد
کانال :
واینکه او، پروردگار عظیم متعالى ما، نه همسرى گرفته و نه فرزندى و اینکه سفیهان ما درباره خداوند سخنى ناحق مى‏گفتند و ما گمان مى‏کردیم که هرگز جن و انس بر خداوند دروغ نمى‏بندند ... تفسیر آیات 3 تا 5 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 1 تا 2 / جن در قرآن
12':47''
9564 0
سوره جن آیه 1 تا 2 / جن در قرآن
کانال :
بگو: بر من وحى شده است که گروهى از جن (به قرائت من) گوش دادند، پس گفتند: همانا ما قرآنى شگفت شنیدیم که به سوى رشد هدایت مى‏کند، پس به آن ایمان آوردیم و هرگز احدى را شریک پروردگارمان قرار نمى‏دهیم ... تفسیر آیات 1 تا 2 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره نوح آیه 26 تا 28 / نفرین حضرت نوح به قومش
09':16''
1789 0
سوره نوح آیه 26 تا 28 / نفرین حضرت نوح به قومش
کانال :
و نوح گفت: پروردگارا از این کافران هیچ کس بر زمین باقى نگذار ، زیرا اگر آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى‏کنند و جز گناهکار و کفرپیشه نمى‏زایند ... تفسیر آیات 26 تا 28 سوره نوح توسط استاد قرائتی
سوره نوح آیه 24 تا 25 / عالم برزخ
09':29''
1616 0
سوره نوح آیه 24 تا 25 / عالم برزخ
کانال :
و بى گمان بسیارى را گمراه کردند، پس (پروردگارا) ظالمین را جز گمراهى نیفزا ، آنان به خاطر خطاهایشان غرق شدند و در آتشى وصف‏ناپذیر داخل شدند، و براى خود، غیر از خدا یاورى نیافتند ... تفسیر آیات 24 تا 25 سوره نوح توسط استاد قرائتی
سوره نوح آیه 21 تا 23 / پیامبران ، مخالف صاحبان زور و زر و تزویر
07':29''
1058 0
سوره نوح آیه 21 تا 23 / پیامبران ، مخالف صاحبان زور و زر و تزویر
کانال :
نوح گفت: پروردگارا همانا مردم مرا نافرمانى کردند و از کسى پیروى کردند که مال و فرزندش جز بر خسارتش نیفزود. و نیرنگى بس بزرگ به کار بستند و گفتند: معبودهاى خودتان را رها نکنید و دست از (بت‏هاى) وَدّ و سُواع و یَعوق و نَسر بر ندارید ... تفسیر آیات 21 تا 23 سوره نوح توسط استاد قرائتی
سوره نوح آیه 13 تا 20 / شباهت های بین انسان و نباتات
11':36''
439 0
سوره نوح آیه 13 تا 20 / شباهت های بین انسان و نباتات
کانال :
شما را چه شده که از عظمت خداوند نمى‏ترسید؟ در حالى که خداوند شما را در مراحل گوناگون آفریده است آیا نمى‏بینید که خداوند چگونه هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفریده است ... تفسیر آیات 13 تا 20 سوره نوح توسط استاد قرائتی
سوره نوح آیه 10 تا 12 / استغفار سبب بهبود رفاه مادی
11':58''
6750 0
سوره نوح آیه 10 تا 12 / استغفار سبب بهبود رفاه مادی
کانال :
پس گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است ، آسمان را بر شما ریزش کنان مى‏فرستد و شما را با اموال و فرزندان یارى مى‏کند و براى شما (از همان آب باران) باغ‏ها قرار مى‏دهد و براى شما نهرها جارى مى‏سازد ... تفسیر آیات 10 تا 12 سوره نوح توسط استاد قرائتی