قرآن کریم

جستجو

قرآن کریم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره نازعات آیه 15 تا 19 / گفتگوی خداوند با حضرت موسی
06':24''
5433 0
سوره نازعات آیه 15 تا 19 / گفتگوی خداوند با حضرت موسی
کانال :
آیا سرگذشت موسى به تو رسیده است؟ آنگاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدّس طُوى‏ ندا داد به سوى فرعون برو که او سرکشى کرده است پس به او بگو: آیا مى‏خواهى که (از پلیدى‏ها) پاک شوی؟ ... تفسیر آیات 15 تا 19 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره نازعات آیه 6 تا 14 / برپا شدن قیامت با یک صیحه
10':50''
5414 0
سوره نازعات آیه 6 تا 14 / برپا شدن قیامت با یک صیحه
کانال :
روزى که زلزله وحشتناک همه چیز را به لرزه درآورد و به دنبال آن لرزه دیگرى واقع شود ، در آن روز، دلهایى ترسان و لرزان است و چشم‏ها (از ترس) فرو افتاده ... تفسیر آیات 6 تا 14 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره نازعات آیه 1 تا 5 / فرشتگان قبض کننده روح
12':44''
12047 0
سوره نازعات آیه 1 تا 5 / فرشتگان قبض کننده روح
کانال :
سوگند به فرشتگانى که جان (کافران) را به سختى مى‏گیرند ، سوگند به فرشتگانى که جان (مؤمنان) را به آسانى و نشاط مى‏گیرند ، سوگند به فرشتگانى که (در انجام فرمان الهى) به سرعت شناورند ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره نباء آیه 38 تا 40 / کاش خاک بودم
08':54''
741 0
سوره نباء آیه 38 تا 40 / کاش خاک بودم
کانال :
روزى که روح و فرشتگان به صف ایستند، کسى سخن نگوید جز آن که (خداى) رحمان به او اجازه دهد و او سخن صواب گوید ، آن روز، روز حق است (و محقق خواهد شد.) پس هر که بخواهد، راه بازگشتى به سوى پروردگارش انتخاب کند ... تفسیر آیات 38 تا 40 سوره نباء توسط استاد قرائتی
سوره نباء آیه 31 تا 37 / لذت های مادی و معنوی بهشت
09':41''
2796 0
سوره نباء آیه 31 تا 37 / لذت های مادی و معنوی بهشت
کانال :
همانا براى اهل پروا، رستگارى و کامیابى بزرگى است ، انواع باغ‏ها و انگورها و همسرانى زیبا و دلربا همانند و هم ‏سال و جام‏هایى سرشار ... تفسیر آیات 31 تا 37 سوره نباء توسط استاد قرائتی
سوره نباء آیه 21 تا 30 / جهنم در کمین سرکشان
09':46''
1059 0
سوره نباء آیه 21 تا 30 / جهنم در کمین سرکشان
کانال :
همانا دوزخ، کمین‏گاهى است ، براى سرکشان، جایگاه و بازگشتگاهى است ، روزگارانى در آن به سر برند ، در آن دوزخ، نه خنکى چشند و نه آشامیدنى ، مگر آب جوش و خونابه و چرکابه‏اى ... تفسیر آیات 21 تا 30 سوره نباء توسط استاد قرائتی
سوره نباء آیه 12 تا 20 / شکل های مختلف مردم در قیامت
10':21''
739 0
سوره نباء آیه 12 تا 20 / شکل های مختلف مردم در قیامت
کانال :
و بر فراز شما هفت (آسمان) استوار بنا کردیم و (خورشید را) چراغى فروزان قرار دادیم و از ابرهاى متراکم و فشرده، آبى فراوان فرو فرستادیم تا بوسیله آن دانه و گیاه و باغهاى پر درخت بیرون آوریم ... تفسیر آیات 12 تا 20 سوره نباء توسط استاد قرائتی
سوره نباء آیه 6 تا 11 / نعمت زمین و زوجیت و روز
07':14''
975 0
سوره نباء آیه 6 تا 11 / نعمت زمین و زوجیت و روز
کانال :
آیا زمین را بستر قرار ندادیم؟ و کوهها را (همچون) میخ‏ها؟ و شما را جفت آفریدیم و خواب را مایه آرامش شما قرار دادیم ... تفسیر آیات 6 تا 11 سوره نباء توسط استاد قرائتی
سوره نباء آیه 1 تا 5 / خبر بزرگ
10':52''
663 0
سوره نباء آیه 1 تا 5 / خبر بزرگ
کانال :
درباره چه از یکدیگر مى‏پرسند؟ از خبر بزرگ ، همان که ایشان در باره آن اختلاف دارند ، چنین نیست؛ زود است که بدانند ، باز چنین نیست؛ زود است که بدانند ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره نباء توسط استاد قرائتی
سوره مرسلات آیه 46 تا 50 / بهره مندی مجرمان از نعمت های الهی
10':52''
1061 0
سوره مرسلات آیه 46 تا 50 / بهره مندی مجرمان از نعمت های الهی
کانال :
بخورید و بهره گیرید اندک که همانا شما مجرمید ، در آن روز واى بر تکذیب کنندگان و هر گاه به آنان گفته شود رکوع کنید، رکوع نمى‏کنند در آن روز واى بر تکذیب کنندگان ... تفسیر آیات 46 تا 50 سوره مرسلات توسط استاد قرائتی
سوره مرسلات آیه 41 تا 45 / نعمت های خداوند به بهشتیان
10':37''
824 0
سوره مرسلات آیه 41 تا 45 / نعمت های خداوند به بهشتیان
کانال :
همانا پرهیزکاران در سایه‏ها و چشمه‏ها (قرار دارند) و هر نوع میوه که بخواهند فراهم است ، بخورید و بیاشامید به پاداش آنچه انجام مى‏دادید، گوارایتان باد ... تفسیر آیات 41 تا 45 سوره مرسلات توسط استاد قرائتی
سوره مرسلات آیه 35 تا 40 / حرف زدن و عذرخواهی ممنوع
10':37''
585 0
سوره مرسلات آیه 35 تا 40 / حرف زدن و عذرخواهی ممنوع
کانال :
(مجرمان) در این روز حرفى براى گفتن ندارند و به آنان اجازه داده نمى‏شود تا عذر خواهى کنند ، در آن روز واى بر تکذیب کنندگان ، این روز، روز جدایى است که شما و پیشینیان را جمع کردیم ... تفسیر آیات 35 تا 40 سوره مرسلات توسط استاد قرائتی
سوره مرسلات آیه 25 تا 34 / نعمت زمین و کوه و آب
10':37''
1105 0
سوره مرسلات آیه 25 تا 34 / نعمت زمین و کوه و آب
کانال :
آیا زمین را محل اجتماع زنده‏ها و مرده‏ها قرار ندادیم و در آن کوههایى استوار و بلند قرار دادیم و آبى گوارا به شما نوشاندیم ، پس در آن روز واى بر تکذیب کنندگان (به مجرمان گویند:) بروید به سوى آنچه آن را تکذیب مى‏کردید ... تفسیر آیات 25 تا 34 سوره مرسلات توسط استاد قرائتی.
سوره مرسلات آیه 20 تا 24 /هدف آفرینش انسان
09':56''
1397 0
سوره مرسلات آیه 20 تا 24 /هدف آفرینش انسان
کانال :
آیا ما شما را از آبى پست خلق نکردیم ، پس آن را در قرارگاهى استوار قرار دادیم تا مدّتى معیّن ... تفسیر آیات 20 تا 24 سوره مرسلات توسط استاد قرائتی
سوره مرسلات آیه 8 تا 19 / قیامت روز جدایی
08':38''
1397 0
سوره مرسلات آیه 8 تا 19 / قیامت روز جدایی
کانال :
پس آنگاه که ستگارگان محو شوند و آنگاه که آسمان شکافته شود و آنگاه که کوهها از ریشه کنده شود و آنگاه که براى رسولان (براى اداى شهادت) وقت تعیین شود ... تفسیر آیات 8 تا 19 سوره مرسلات توسط استاد قرائتی
سوره مرسلات آیه 1 تا 7 / توسعه همراه با حفظ اصول
11':58''
1660 0
سوره مرسلات آیه 1 تا 7 / توسعه همراه با حفظ اصول
کانال :
به فرستاده‏هاى پى در پى سوگند ، پس به طوفان‏هاى سهمگین (سوگند) ، به نشردهندگانى (که حق را به نیکویى) نشر مى‏دهند سوگند ، پس آنان که به طور کامل (بین حق و باطل) فرق مى‏گذارند ... تفسیر آیات 1 تا 7 سوره مرسلات توسط استاد قرائتی
سوره انسان آیه 26 تا 31 / دلبستگی به دنیا ، سرچشمه گناه
10':16''
2610 0
سوره انسان آیه 26 تا 31 / دلبستگی به دنیا ، سرچشمه گناه
کانال :
و بخشى از شب را براى او سجده کن و در بخشى طولانى از شب به تسبیح او بپرداز ، همانا اینان دنیاى زودگذر را دوست دارند و روز گرانبار (قیامت) را پشت سر مى‏نهند ... تفسیر آیات 26 تا 31 سوره انسان توسط استاد قرائتی
سوره انسان آیه 23 تا 25 / نزول دفعی و تدریجی قرآن
07':45''
1368 0
سوره انسان آیه 23 تا 25 / نزول دفعی و تدریجی قرآن
کانال :
همانا ما خود قرآن را بر تو فرو فرستادیم ، پس در برابر حکم پروردگارت صبر پیشه کن و از هیچ گنه‏کار یا کفران پیشه اطاعت مکن و در هر صبح و شام، نام پروردگارت را یاد کن ... تفسیر آیات 23 تا 25 سوره انسان توسط استاد قرائتی
سوره انسان آیه 19 تا 22 / پاداش های خداوند به اهل بیت «2»
07':45''
6456 0
سوره انسان آیه 19 تا 22 / پاداش های خداوند به اهل بیت «2»
کانال :
و پسرانى همیشه جوان، (به خدمت) بر آنان مى‏گردند، هرگاه آنان را بینى، پندارى مرواریدهاى غلطان و پراکنده‏اند و چون آنجا را بنگرى نعمتى فراوان و سلطنتى بزرگ مى‏بینى ... تفسیر آیات 19 تا 22 سوره انسان توسط استاد قرائتی
سوره انسان آیه 11 تا 18 / پاداش های خداوند به اهل بیت «1»
11':18''
1497 0
سوره انسان آیه 11 تا 18 / پاداش های خداوند به اهل بیت «1»
کانال :
پس خداوند آنان را از شرّ آن روز مصون دارد و آنان را با شادى و سُرورى بس بزرگ روبرو کند و به سبب صبرى که کردند، بهشتى بزرگ و پوششى از حریر پاداششان دهد ... تفسیر آیات 11 تا 18 سوره انسان توسط استاد قرائتی
سوره انسان آیه 7 تا 10 «ب» / عدم انتظار پول و تشکر
12':46''
1633 0
سوره انسان آیه 7 تا 10 «ب» / عدم انتظار پول و تشکر
کانال :
آنان به نذر وفا مى‏کنند و از روزى که شرش فراگیر است مى‏ترسند و غذاى خود را با آن که دوستش دارند، به بینوا و یتیم و اسیر مى‏دهند (و مى‏گویند:) ما براى رضاى خدا به شما طعام مى‏دهیم و از شما پاداش و تشکّرى نمى‏خواهیم ... تفسیر آیات 7 تا 10 سوره انسان توسط استاد قرائتی.
سوره انسان آیه 7 تا 10 «الف» / ایثار اهل بیت
08':46''
2258 0
سوره انسان آیه 7 تا 10 «الف» / ایثار اهل بیت
کانال :
آنان به نذر وفا مى‏کنند و از روزى که شرش فراگیر است مى‏ترسند و غذاى خود را با آن که دوستش دارند، به بینوا و یتیم و اسیر مى‏دهند (و مى‏گویند:) ما براى رضاى خدا به شما طعام مى‏دهیم و از شما پاداش و تشکّرى نمى‏خواهیم ... تفسیر آیات 7 تا 10 سوره انسان توسط استاد قرائتی
سوره انسان آیه 5 تا 6 / نوشیدنی های بهشتی
08':46''
3124 0
سوره انسان آیه 5 تا 6 / نوشیدنی های بهشتی
کانال :
همانا نیکان از پیمانه‏اى مى‏نوشند که با کافور (گیاهى خوشبو) آمیخته شده است ، چشمه‏اى که بندگان خدا از آن مى‏نوشند و هر گونه بخواهند، آن را جارى مى‏سازند ... تفسیر آیات 5 تا 6 سوره انسان توسط استاد قرائتی
سوره انسان آیه 3 تا 4 / انواع هدایت
07':56''
4374 0
سوره انسان آیه 3 تا 4 / انواع هدایت
کانال :
به راستى ما راه (حق) را به او نمایاندیم، خواه شاکر (و پذیرا) باشد یا ناسپاس ، همانا ما براى کفر پیشه‏گان زنجیرها و غل‏ها و آتشى برافروخته آماده ساخته‏ایم ... تفسیر آیات 3 تا 4 سوره انسان توسط استاد قرائتی
سوره انسان آیه 1 تا 2 / آفرینش انسان از نطفه
12':24''
7152 0
سوره انسان آیه 1 تا 2 / آفرینش انسان از نطفه
کانال :
آیا بر انسان دوره‏اى از روزگار گذشت که چیزى قابل ذکرى نبود؟ همانا ما انسان را از نطفه‏اى آمیخته (از نطفه مرد و زن) آفریدیم تا او را بیازماییم، پس او را شنوا و بینا گردانیدیم ... تفسیر آیات 1 تا 2 سوره انسان توسط استاد قرائتی
سوره جن آیه 26 تا 28 / علم غیب
12':30''
3502 0
سوره جن آیه 26 تا 28 / علم غیب
کانال :
او عالم به غیب است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمى‏کند ، مگر کسى همانند پیامبر که از او راضى باشد، پس از پیش رو و از پشت سر نگهبانانى مى‏فرستد تا بداند (رسولان) پیام هاى پروردگارشان را رسانده‏اند و او به آنچه نزد آنان است احاطه دارد و هر چیزى را با عدد، شماره کرده است ... تفسیر آیات 26 تا 28 سوره جن توسط استاد قرائتی
سوره قیامت آیه 36 تا 40 / قدرت خدا بر زنده کردن مردگان
10':59''
3123 0
سوره قیامت آیه 36 تا 40 / قدرت خدا بر زنده کردن مردگان
کانال :
آیا انسان مى‏پندارد که به حال خود رها مى‏شود؟ آیا او قطره‏اى از منى نبود که (در رحم) ریخته مى‏شد؟ سپس خون بسته‏اى شد و خداوند آن را آفرینش داد و استوار ساخت ... تفسیر آیات 36 تا 40 سوره قیامت توسط استاد قرائتی
سوره قیامت آیه 26 تا 35 / توصیف لحظه مرگ
10':59''
3149 0
سوره قیامت آیه 26 تا 35 / توصیف لحظه مرگ
کانال :
چنین نیست (که انسان مى‏پندارد) آنگاه که (در آستانه مرگ) جان به گلوگاه رسد و گفته شود: چه کسى شفادهنده است؟ و (محتضر) بداند که هنگام جدایى است و ساق پا به ساق دیگر بچسبد (و دیگر حرکتى نکند) در آن روز به سوى پروردگارت سوق داده شود ... تفسیر آیات 26 تا 30 سوره قیامت توسط استاد قرائتی
سوره قیامت آیه 20 تا 25 / چهره های شاداب و غمگین در قیامت
09':36''
3194 0
سوره قیامت آیه 20 تا 25 / چهره های شاداب و غمگین در قیامت
کانال :
چنین نیست (که مى‏پندارید) بلکه به این دنیاى زودگذر دل‏بسته‏اید و آخرت را رها کرده‏اید ، چهره‏هایى در آن روز شاداب و با طراوت است ... تفسیر آیات 20 تا 25 سوره قیامت توسط استاد قرائتی
سوره قیامت آیه 16 تا 19 / ادب سخن گفتن و شنیدن
08':11''
2831 0
سوره قیامت آیه 16 تا 19 / ادب سخن گفتن و شنیدن
کانال :
(اى پیامبر! به هنگام نزول وحى،) زبان خود را به حرکت در نیاور تا نسبت به تلاوت آن شتاب کنى ، همانا گردآوردن و خواندن آن (بر تو) بر عهده ماست ... تفسیر آیات 16 تا 19 سوره قیامت توسط استاد قرائتی